eMPendium EDM - wystawianie e-recept na leki psychotropowe od 2. sierpnia 2023

02.08.2023

2. sierpnia wchodzą w życie nowe przepisy regulujące wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe.

Przed wystawieniem recepty lekarze będą zobowiązani do sprawdzenia, jakie leki pacjentowi przepisano, które wykupił, zażywa i w jakich dawkach. Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1.

Sprawdzenia tego będzie można dokonać z wykorzystaniem narzędzia obecnego w eMPendium EDM w oknie wystawiania e-recepty.

Lekarz będzie musiał być upoważniony do dostępu do danych pacjenta w P1. Lekarze POZ posiadają takie upoważnienie wobec pacjentów, którzy wybrali ich składając deklarację. Pozostali lekarze będą mogli być upoważnienie przez pacjenta z wykorzystaniem Internetowego Konta Pacjenta, aplikacji mojeIKP lub poprzez podanie kodu SMS.

Aby pacjent otrzymał kod SMS, lekarz powinien wybrać w eMPendium EDM opcję „Uzyskaj dostęp do danych pacjenta w P1”.

Historię wystawianych recept można sprawdzić w oknie „Sprawdź historię przepisanych leków w P1”.

Ze szczegółowymi informacjami można się zapoznać na stronie ezdrowia: https://ezdrowie.gov.pl//portal/home/nowe-zasady-dla-recept-na-psychotropy

Informacje i zamówienia

tel.: +48 12 293 40 80
poniedziałek–czwartek, w godz. 8.00–18.00
piątek, w godz. 8.00–17.00
e-mail: zamowienia@mp.pl

Pomoc techniczna

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–czwartek, w godz. 8.00–18.00
piątek, w godz. 8.00–17.00

eMPendium edm
e-mail: empendium-edm@mp.pl

pozostałe produkty
e-mail: empendium@mp.pl

Dane adresowe

Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki