Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem
20 maja 2018 roku
poczta
zaloguj się
 
Empendium
medycyna praktyczna dla lekarzy

Obsługa rozliczeń

(już wkrótce)

eMPendium edm został wyposażony w możliwość prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prywatnymi płatnikami.

Rozliczenia z prywatnymi płatnikami

do góry strony

eMPendium edm umożliwia rozliczanie komercyjnych usług medycznych z prywatnymi pacjentami.
Dodatkowe funkcje programu:

 • definiowanie usług prywatnych dostępnych podczas wystawiania rachunków i faktur
 • drukowanie i rejestrowanie faktur i rachunków wystawionych w programie
 • możliwość wystawiania dokumentu płatności podczas wizyty lub podczas rejestracji.

Rozliczenia z NFZ

do góry strony

Program pobiera i analizuje dane niezbędne do rozliczeń, które ewidencjonowane są w systemie podczas codziennej pracy personelu medycznego. Obsługę rozliczeń wspomagają i przyspieszają odpowiednie narzędzia. Efektem zintegrowania danych medycznych z danymi rozliczeniowymi jest automatyczne podpowiadanie przez system informacji dotyczących określonego pacjenta, a ich poprawność jest sprawdzana na każdym etapie procesu rozliczeniowego.
Aktualnie rozliczenia obejmują świadczeniodawców realizujących świadczenia POZ, AOS i KAOS.

Rozliczenie Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • raport ze złożonych deklaracji POZ (również pacjentów z krajów UE)
 • raport o udzielonych świadczeniach POZ
 • wystawianie faktur elektronicznych NFZ wraz z korektami.

Rozliczenie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej / Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:

 • rozliczanie świadczeń AOS/KAOS
 • deklaracje KAOS
 • zintegrowany, w pełni automatyczny gruper JGP
 • obsługa list oczekujących na świadczenia wraz z raportami
 • wystawianie faktur elektronicznych NFZ wraz z korektami.

eMPendium edm

Instalator programu Pobierz