13 listopada 2018 roku
poczta
zaloguj się
 
Empendium
medycyna praktyczna dla lekarzy

Administracja

Panel Administratora pozwala na sprawne zarządzanie prywatną praktyką lekarską oraz przychodnią. Program daje możliwość konfiguracji systemu, w zależności od wielkości i specyfiki podmiotu leczniczego.

Struktura organizacyjna

do góry strony

Dostępne w programie mechanizmy pozwalają Administratorowi na:

 • konfigurowanie struktury organizacyjnej z pomocą kreatora konfiguracji
 • importowanie danych z programu Gabinet, pliku Excel lub ostatniego raportu deklaracji
 • konfigurowanie ustawień w programie
 • konfigurowanie ustawień drukarek
 • konfigurowanie usług on-line.

Zarządzanie personelem

do góry strony

W ramach zarządzania perosnelem udostępnione zostały nastepujące opcje:

 • wprowadzanie do programu personelu
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • tworzenie harmonogramów pracy personelu z uwzględnieniem dostępnych zasobów (pomieszczeń oraz aparatury medycznej)
 • nadawanie ról i uprawnień użytkownikom
 • monitorowanie rozliczeń prowizyjnych z personelem medycznym i kontrola sposobu naliczania prowizji (w przygotowaniu).

Polityka bezpieczeństwa

do góry strony

Opracowana w programie polityka bezpieczeństwa obejmuje:

 • skuteczne zarządzanie systemami zabezpieczeń i kontroli praw dostępu do dokumentacji medycznej
 • nadzór Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa (ręcznie i automatycznie).

eMPendium edm

Instalator programu Pobierz