MATERIAŁ SPONSORA

MATERIAŁ SPONSORA

Nadesłany przez firmę: Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń reklamowych oraz za skutki ewentualnych nierzetelności.

Radioterapia onkologiczna w nowotworach płuca i klatki piersiowej – miejsce i znaczenie

21.11.2023
prof. Dariusz M. Kowalski
Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
dr Katarzyna Galwas
Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach