Rak płuca

Współpraca chirurg–onkolog

Radioterapia u pacjentów leczonych immunologicznie

Immunoterapia zaawansowanych postaci nowotworów

Leczenie adjuwantowe i neoadjuwantowe w onkologii

Współpraca lekarzy różnych specjalności w onkologii

  • Jednoczasowe testowanie zaburzeń molekularnych oraz białka PD-L1
    Jednoczasowe testowanie zaburzeń molekularnych oraz białka PD-L1
    Zmiany dotyczące dostępności nowoczesnych leków w ramach programu lekowego pociągają za sobą modyfikację postępowania na etapie zlecania i prowadzenia diagnostyki molekularnej. O czym należy pamiętać rozpoczynając związane z nią działania wyjaśnia prof. Joanna Chorostowska-Wynimko.