×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Choroby psychiczne i zaburzenia psychiczne

 • Depresja

  Depresja

  Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Dlatego warto zaznajomić się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi jej przyczyn, objawów depresji oraz sposobów postępowania w przypadku jej wystąpienia.

 • Czym są okołoporodowe zaburzenia psychiczne i jak się leczy kobiety cierpiące z ich powodu?

  Czym są okołoporodowe zaburzenia psychiczne i jak się leczy kobiety cierpiące z ich powodu?

  Okołoporodowe zaburzenia psychiczne należą do najważniejszych problemów, jakie mogą występować u kobiet w końcowym okresie ciąży lub w połogu.

 • Depresja i psychoza poporodowa

  Depresja i psychoza poporodowa

  Depresja poporodowa i inne zaburzenia psychiczne tego okresu związane są z ryzykiem negatywnego wpływu na życie i funkcjonowanie samej kobiety, dziecka oraz całej rodziny. Brak odpowiedniego rozpoznania i leczenia może mieć niekorzystny wpływ na relacje kobiety z dzieckiem, partnerem i rodziną.

 • Schizofrenia

  Schizofrenia

  Schizofrenia to choroba ludzi młodych – ponad połowa zachorowań rozpoczyna się przed 30. rokiem życia. Przyczyny choroby są złożone i nie w pełni znane.

 • Schizofrenia – informacje dla rodzin pacjentów

  Schizofrenia – informacje dla rodzin pacjentów

  Artykuł zwraca uwagę na niektóre trudności wynikające z życia z osobą chorującą na schizofrenię oraz na możliwe sposoby radzenia sobie z tymi trudnościami. Stanowi również próbę odpowiedzi na pytania zadawane często lekarzowi psychiatrze i innym terapeutom przez rodziny pacjentów, a także służy informacji, edukacji i poszerzeniu wiedzy na temat tej choroby.

 • Choroba afektywna dwubiegunowa

  Choroba afektywna dwubiegunowa

  Choroba afektywna dwubiegunowa rozpoczyna się najczęściej w młodym wieku (przed 35. rokiem życia), co w połączeniu z bardzo dużą nawrotowością objawów przyczynia się do poważnych, negatywnych konsekwencji we wszystkich aspektach życia chorego.

 • Zaburzenia nerwicowe (lękowe) związane ze stresem i pod postacią somatyczną

  Zaburzenia nerwicowe (lękowe) związane ze stresem i pod postacią somatyczną

  Zaburzenia lękowe to grupa bardzo różnorodnych zaburzeń, które jednak mają wspólną genezę historyczną związaną z pojęciem „nerwicy”, czy „nerwicy lękowej”, a w ich powstawaniu, rozwoju i przebiegu oraz prezentowanych objawach bardzo istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne.

 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

  Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

  Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne charakteryzuje się wystepowaniem nawracających, natrętnych myśli (obsesje) i/lub czynności (kompulsje), którym trudno się oprzeć, ponieważ próba powstrzymania się od nich wiąże się z narastającym lękiem, niepokojem, napięciem, cierpieniem.

 • Zaburzenia afektywne – informacje dla rodzin pacjentów

  Zaburzenia afektywne – informacje dla rodzin pacjentów

  Do zaburzeń afektywnych zalicza się m.in. epizod depresji, chorobę afektywną jednobiegunową, chorobę afektywną dwubiegunową oraz tzw. uporczywe zaburzenia nastroju.

 • Zaburzenia urojeniowe

  Zaburzenia urojeniowe

  Zaburzenia urojeniowe, należące do grupy chorób psychicznych, dawniej nazywane były paranoją. Charakteryzują się występowaniem usystematyzowanych, spójnych urojeń (pojedynczego urojenia lub całego ich systemu), którym nie towarzyszą zaburzenia struktury osobowości i intelektu.

 • Trauma, stresor traumatyczny – czym jest uraz psychiczny?

  Trauma, stresor traumatyczny – czym jest uraz psychiczny?

  Słowo „trauma” stało się modne – w mediach bywa używane zarówno dla opisania nieszczęśliwej miłości, jak i katastrofy drogowej. Czym więc jest „trauma”? Kogo dotyczą doświadczenia traumatyczne?

 • Rola ćwiczeń medytacyjnych w codziennym radzeniu sobie z uporczywymi dolegliwościami somatycznymi i trudnymi emocjami

  Rola ćwiczeń medytacyjnych w codziennym radzeniu sobie z uporczywymi dolegliwościami somatycznymi i trudnymi emocjami

  Zainteresowanie zastosowaniem koncepcji uważności (lub uważnej obecności; mindfulness) w psychoterapii i medycynie pojawiło się w latach 70. XX wieku dzięki publikacjom i działalności Jona Kabata-Zinna.

 • Anhedonia – objawy, przyczyny, leczenie

  Anhedonia – objawy, przyczyny, leczenie

  Anhedonia to objaw różnych zaburzeń psychicznych. Oznacza mniejszą zdolność do doświadczania przyjemności czy zupełny jej brak. Podstawą postępowania w przypadku stwierdzenia anhedonii jest zdiagnozowanie choroby ją wywołującej i leczenie przyczynowe np. zaburzeń depresyjnych lub uzależnienia

 • Agorafobia – czym jest? Jakie są jej objawy i przyczyny oraz jak wygląda leczenie?

  Agorafobia – czym jest? Jakie są jej objawy i przyczyny oraz jak wygląda leczenie?

  Agorafobia to zaburzenie psychicznie z grupy zaburzeń lękowych, które polega na doświadczaniu lęku w sytuacjach lub miejscach, z których ciężko byłoby się wydostać lub w których uzyskanie pomocy byłoby trudne. Postępowanie terapeutyczne polega na psychoterapii oraz farmakoterapii, często obie metody leczenia stosuje się łącznie

 • Zespół Aspergera (Zaburzenie ze spektrum autyzmu) - przyczyny, objawy, diagnostyka i terapia

  Zespół Aspergera (Zaburzenie ze spektrum autyzmu) - przyczyny, objawy, diagnostyka i terapia

  Zaburzenie to może dotyczyć nawet 4% populacji. Objawy zespołu Aspergera różnią się w zależności od wieku, jednak na każdym etapie życia obserwuje się problemy w tworzeniu i utrzymywaniu relacji. Diagnostyką zaburzenia powinien zajmować się wielospecjalistyczny zespół mający w swym składzie m.in. psychiatrę, psychologa, logopedę oraz pedagoga. Ustalenie rozpoznania ułatwia wdrożenie działań wspomagających dostosowanych do potrzeb dziecka.

 • Depresja sezonowa

  Depresja sezonowa

  Depresja sezonowa ma sezonowo-nawrotowy przebieg, co oznacza, że epizody depresyjne pojawiają się najczęściej u pacjenta późną jesienią lub wczesną zimą i trwają do wiosny, kiedy to dochodzi do poprawy nastroju. Zdarza się, choć znacznie rzadziej, że objawy choroby obserwuje się wiosną i latem, a w okresie jesienno-zimowym dochodzi do remisji.

 • Depresja maskowana

  Depresja maskowana

  Określenie „maskowana” oznacza, że faktyczny problem, jakim jest depresja, ukrywa się za objawami wskazującymi na inną chorobę. Charakterystyczne w jej przebiegu jest to, że objawy pod postacią obniżonego nastroju, zmniejszonej energii oraz niemożności cieszenia się tym, co wcześniej sprawiało przyjemność są mniej nasilone lub wcale nie występują, a na pierwszy plan wysuwają się m.in. zaburzenia snu, lęk o falującym przebiegu, różnego rodzaju dolegliwości somatyczne, a także zespoły bólowe.

 • Fobia społeczna

  Fobia społeczna

  Fobia społeczna to jeden z rodzajów zaburzeń lękowych w postaci fobii, które należą do szerszej kategorii zaburzeń psychicznych określanych jako „zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną”. Charakterystycznym objawem, koniecznym do ustalenia rozpoznania jest lęk, który w przypadku całej grupy zaburzeń lękowych przejawiać się może w najróżniejszy sposób i może być reakcją na różne czynniki, natomiast odnosząc się konkretnie do fobii społecznej, pojawia się w sytuacjach narażenia na kontakty międzyludzkie, zwłaszcza z osobami nieznajomymi

 • Zaburzenie osobowości typu <i>borderline</i> a&nbsp;choroba afektywna dwubiegunowa

  Zaburzenie osobowości typu borderline a choroba afektywna dwubiegunowa

  Różnicowanie choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzenia osobowości typu borderline może niekiedy przysporzyć wielu trudności lekarzowi. Wynika to przede wszystkim z tego, że znaczna część pacjentów w jednym i drugim przypadku, nie prezentuje idealnego, „książkowego” zestawu objawów, dzięki którym można z pełnym przekonaniem postawić jednoznaczną diagnozę. Często mogą się one zmieniać na przestrzeni czasu, a kluczowe dla poprawnego rozpoznania mogą okazać się obserwacje rodziny i osób z najbliższego otoczenia.

 • Jakie leki stosuje się w&nbsp;depresji?

  Jakie leki stosuje się w depresji?

  W chorobie afektywnej jednobiegunowej, którą w potocznym języku nazywa się depresją, za podstawę leczenia uznaje się farmakoterapię, czyli stosowanie leków. Lekarz psychiatra ma do dyspozycji szeroki wachlarz leków przeciwdepresyjnych do wyboru. W większości przypadków jest w stanie dobrać optymalny lek dla danego pacjenta, czyli taki, który będzie niwelował najbardziej uciążliwe objawy i który, albo nie będzie wywoływał żadnych skutków ubocznych, albo nie będą one znacznie wpływały na jakość życia pacjenta.

 • Trichotillomania

  Trichotillomania

  Trichotillomania to zaburzenie psychiczne polegające na uporczywym i niekontrolowanym przymusie wyrywania sobie włosów.

 • Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease) jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, której objawami są postępujące zaburzenia pamięci oraz zachowania, które z czasem całkowicie uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie chorego w codziennym życiu, wykonywanie pracy oraz zaburzają kontakty społeczne. Częstość zachorowań rośnie z wiekiem. Na chorobę Alzheimera częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Leczenie spowalnia narastanie otępienia.

 • Jaka jest rola bliskich w&nbsp;leczeniu osób z&nbsp;zaburzeniami odżywiania?

  Jaka jest rola bliskich w leczeniu osób z zaburzeniami odżywiania?

  Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ dr hab n. med. Maciej Pilecki o roli rodziny i bliskich w leczeniu osób z anoreksją i bulimią.

 • Majaczenie (<i>delirium</i>)

  Majaczenie (delirium)

  Majaczenie nie jest „chorobą psychiczną”, lecz nieswoistym zespołem objawów, mogącym rozwijać się w przebiegu poważnych chorób somatycznych, w wyniku odstawienia niektórych leków lub substancji psychoaktywnych bądź zatrucia nimi, a także po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym.

 • Czy psychiatrzy mogą skutecznie pomagać osobom z&nbsp;przewlekłymi zespołami bólowymi?

  Czy psychiatrzy mogą skutecznie pomagać osobom z przewlekłymi zespołami bólowymi?

  Przewlekłe dolegliwości bólowe należą do najpowszechniej spotykanych oraz najpoważniejszych problemów zdrowotnych XXI wieku. Doświadczenie bólu fizycznego nierozerwalnie łączy się z cierpieniem psychicznym.

 • Gdy dusza szaleje

  Gdy dusza szaleje

  Szaleństwo, psychoza, obłęd: czy są tylko synonimami choroby psychicznej? Być może podobne określenia ukazują ludzkie „stany duszy”. Czy osoba mająca halucynacje może doświadczać przeżyć duchowych, czy też w jakimś sensie mają one charakter urojeniowy?

 • Depresji można zapobiec – wykonaj krótki test

  Depresji można zapobiec – wykonaj krótki test

 • Depresja okołomenopauzalna

  Depresja okołomenopauzalna

  Menopauza (okres przekwitania, klimakterium) to zazwyczaj naturalny proces biologiczny, w przebiegu którego u kobiet (w wieku około 45–50 lat) dochodzi do zmniejszenia i ostatecznie zatrzymania produkcji estrogenów, co wiąże się początkowo z nieregularnym występowaniem cyklów miesiączkowych, aż do ich ostatecznego zatrzymania.

 • Zaburzenia emocjonalne i&nbsp;psychiczne związane z cyklem miesiączkowym

  Zaburzenia emocjonalne i psychiczne związane z cyklem miesiączkowym

  Cyklowi miesiączkowemu mogą towarzyszyć różne problemy i zaburzenia emocjonalne, a objawy te niekorzystnie wpływają na samopoczucie i jakość życia kobiet, na ich relacje interpersonalne i aktywność towarzyską oraz funkcjonowanie w domu, na zajęciach edukacyjnych i w sytuacjach zawodowych.

 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja i&nbsp;bulimia)

  Zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia)

  Zaburzenia odżywiania się należą do grupy zaburzeń psychicznych i wymagają kompleksowego leczenia. Do najczęściej występujących zaburzeń zalicza się anoreksję i bulimię.

 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z&nbsp;deficytem uwagi (ADHD) u&nbsp;dorosłych

  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych

  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to stan kliniczny, któremu towarzyszy upośledzenie funkcjonowania w wielu dziedzinach, powodując problemy w nauce, zaburzone relacje z bliskimi, trudności społeczne i występowanie różnych problematycznych zachowań. Jest to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych u dzieci.

 • Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera (chA) jest chorobą zwyrodnieniową układu nerwowego. Proces chorobowy uszkadza głównie korę mózgową, prowadząc do powstania zaburzeń tzw. wyższych funkcji umysłowych, takich jak pamięć, mowa, myślenie abstrakcyjne.

 • Otępienie naczyniopochodne

  Otępienie naczyniopochodne

  Otępienie pojawiające się jako konsekwencja naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu, obejmuje niejednorodną grupę chorób. Wśród nich wyróżnia się otępienie naczyniopochodne, otępienie wielozawałowe, otępienie poudarowe.

 • Majaczenie niewywołane alkoholem

  Majaczenie niewywołane alkoholem

  Majaczenie, inaczej delirium, jest jedną z form zaburzeń świadomości. Innymi słowy jest to przemijająca i odwracalna, uogólniona dysfunkcja czynności mózgu, czyli ośrodkowego układu nerwowego. U chorego z majaczeniem obserwuje się rozmaite objawy zaburzeń stanu psychicznego. Ich nasilenie jest różne.

 • Zaburzenia i&nbsp;problemy psychiczne pacjentów onkologicznych

  Zaburzenia i problemy psychiczne pacjentów onkologicznych

  Diagnoza choroby nowotworowej i leczenie onkologiczne wymagają psychicznego przystosowania do nowej sytuacji.

 • Choroby somatyczne u&nbsp;osób z&nbsp;poważnymi zaburzeniami psychicznymi

  Choroby somatyczne u osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi

  Odpowiedź na pytanie: „Dlaczego leczenie osób z chorobami somatycznymi i zaburzeniami psychicznymi bywa tak trudne?” jest złożona. Kłopoty te mogą wynikać nie tylko ze swoistych objawów zaburzeń psychicznych, ale również z działań niepożądanych niektórych leków psychotropowych lub z problemów w relacjach między lekarzem a pacjentem.

 • Działania niepożądane pochodnych benzodiazepiny

  Działania niepożądane pochodnych benzodiazepiny

  Pochodne benzodiazepiny są lekami o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym i przeciwdrgawkowym. Zaleca się je m.in. osobom z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami snu, a także w przypadku uzależnień.

 • Samobójstwo

  Samobójstwo

  Samobójstwo jest zjawiskiem wstrząsającym, wynikiem dramatycznej decyzji człowieka pogrążonego w cierpieniu i desperacji. Ofiarą samobójstwa jest nie tylko osoba, która targnęła się na swoje życie. Ofiarami są także jej bliscy.

 • Żałoba i&nbsp;depresja w&nbsp;przebiegu żałoby

  Żałoba i depresja w przebiegu żałoby

  „Prawidłowo” przebiegająca i niepowikłana żałoba ma znaczenie przystosowawcze – pozwala pogodzić się z utratą i dostosować się do nowej rzeczywistości. Z kolei „powikłana” postać żałoby lub depresja rozwijająca się w przebiegu tego stanu mogą być źródłem dodatkowego cierpienia oraz istotnego, czasami utrwalonego pogorszenia funkcjonowania danej osoby.

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta