Jak hipotermia stosowana w leczeniu zamartwicy noworodków wpływa na dalszy rozwój dziecka?

Jak hipotermia stosowana w leczeniu zamartwicy noworodków wpływa na dalszy rozwój dziecka?
13.12.2012
Omówienie artykułu*: Childhood outcomes after hypothermia for neonatal encephalopathy
S. Shankaran, A. Pappas, S.A. McDonald i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2012; 366: 2085–2092

Opracowała dr med. Bożena Dubiel
Konsultował prof. dr hab. med. Janusz Gadzinowski, Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Skróty: GMFCS – Gross Motor Function Classification System, IQ – iloraz inteligencji, OUN – ośrodkowy układ nerwowy, NNH* – number needed to harm, NNT* – number needed to treat, RRI* – względne zwiększenie ryzyka, RRR* – względne zmniejszenie ryzyka

* Kryteria wyboru badań, opis procesu kwalifikacji oraz słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych znajdują się na stronie internetowej Medycyny Praktycznej w zakładce Artykuły (www.mp.pl/artykuly/slownik).

Wprowadzenie

We wcześniejszych badaniach (p. Med. Prakt. Pediatr. 2/2011, s. 97–99przyp. red.) wykazano, że hipotermia całego ciała jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków urodzonych o czasie z niedotlenieniem okołoporodowym, zamartwicą i związaną z nimi encefalopatią. Hipotermia zmniejsza zarówno ryzyko zgonu, jak i ogranicza uszkodzenia neurologiczne stwierdzane w 18.–22. miesiącu życia. Nie wiadomo natomiast, czy korzystny efekt działania hipotermii utrzymuje się w kolejnych latach życia dziecka.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Przegląd badań

Partnerem serwisu jest