Rozmowy kliniczne. O interakcjach i kaskadowym przepisywaniu leków

13.10.2023
Rozmowa z dr. hab. Jarosławem Woroniem

To, co jest kuriozalne w Polsce – jeżeli wystąpią jakieś działania niepożądane, to bardzo często – również w poradniach lekarza POZ – nie odstawia się suplementu, tylko odstawia się lek – podkreśla dr hab. Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM w Krakowie w rozmowie z Ewą Stanek.