Jak rzetelnie odpowiedzieć na pytanie rodziców: „Czy przechowywać w banku próbkę krwi pępowinowej pobranej od dziecka przy porodzie?”

14-08-2018
dr hab. n. med. Jolanta Goździk
Ośrodek Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
prof. dr hab. n. med. Jacek J. Pietrzyk
Klinika i Katedra Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

W świetle obecnie dostępnej wiedzy należałoby zachęcać rodziców do przekazania krwi pępowinowej do banku publicznego, ponieważ tylko taka forma zabezpieczenia krwi pępowinowej daje gwarancje jej użycia terapeutycznego, a jeśli takie użycie nie będzie możliwe, wykorzystania jej do badań klinicznych. Niemniej jednak należy przyznać, że w Polsce publiczne bankowanie krwi pępowinowej ma wymiar szczątkowy albo jest całkowicie niedostępne dla rodziców wyrażających taką wolę. Alternatywę stanowi bankowanie komercyjne lub utylizacja wraz z resztą popłodu.

W każdym przypadku informację o krwi pępowinowej i sposobach jej zabezpieczenia, a potem użycia, należy rodzicom przekazać w sposób rzetelny i kompletny przed rozpoczęciem akcji porodowej. Decyzja o sposobie wykorzystania krwi pępowinowej powinna być przemyślana i świadoma. Osoby przekazujące informacje nie powinny być powiązane z bankami komercyjnymi (konflikt interesów). Rodzice muszą mieć pewność, że ich decyzja w żaden sposób nie wpłynie na możliwość wyboru lekarza prowadzącego ciążę, miejsca odbycia porodu czy jakość opieki nad rodzącą i nowo narodzonym dzieckiem.

Należy poinformować rodziców, że:

  • prawdopodobieństwo wykorzystania krwi pępowinowej do celów przeszczepienia autologicznego w przypadku ujemnego wywiadu rodzinnego w kierunku chorób dziedzicznych (włączając zespoły niedomogi immunologicznej i nowotwory występujące rodzinnie) jest bardzo małe;

  • w większości takich przypadków przeszczepienie autologiczne jest nieuzasadnione i nawet jeśli komórki autologiczne są dostępne, leczenie z wyboru stanowi przeszczepienie allogeniczne, a każde zdeponowanie krwi pępowinowej w bankach komercyjnych zmniejsza szanse na znalezienie dawcy allogenicznego (p. W jakich sytuacjach klinicznych potwierdzono skuteczność leczenia komórkami macierzystymi?);

  • podobnie wygląda prawdopodobieństwo użycia krwi pępowinowej do przeszczepienia allogenicznego u rodzeństwa. Warto przypomnieć, że krew pępowinowa oddana do banku publicznego – gdyby zaszła konieczność takiego użycia i krew byłaby dostępna – może być bez zbędnych trudności przeznaczona do wykorzystania rodzinnego (p. Czy można zrezygnować z przechowywania w banku krwi pępowinowej przeznaczonej do celów rodzinnych i przekazać materiał do banku publicznego? Czy cel przechowywania krwi pępowinowej musi być określony przed jej zbankowaniem?);

  • w bankach komercyjnych, ze względu na zakres badań koniecznych do wykonania przy dawstwie allogenicznym (inny niż w przypadku bankowania do wykorzystania autologicznego do celów medycyny regeneracyjnej), dawstwo takie musi być zdeklarowane przed zbankowaniem komórek. Komórki zbankowane w celu wykorzystania autologicznego nie mogą być wykorzystane do innych celów.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej