Czy sprawdzenie IKP pacjenta podczas wypisywania recepty na bezpłatne produkty lecznicze wymaga jego zgody?

06-09-2023
dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim

Dostęp do danych o wystawionych oraz zrealizowanych e-receptach bez konieczności uzyskania zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego mają: lekarz, pielęgniarka lub położna udzielający usługobiorcy świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ (na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1555). Pozostali pracownicy medyczni mają gwarantowany ustawą dostęp do danych o e-receptach wystawionych przez nich samych oraz o e-receptach wystawionych przez innych pracowników medycznych wykonujących zawód u tego samego świadczeniodawcy, u którego prowadzono farmakoterapię pacjenta i wystawiano e-recepty, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia (tzn. wykonujący zawód w tym samym podmiocie leczniczym lub praktyce zawodowej, w której zostały wystawione e-recepty dla pacjenta)1. Wyjątkowo, w sytuacji zagrożenia życia pacjenta każdy inny pracownik medyczny ma wgląd w IKP. W pozostałych przypadkach sprawdzenie IKP pacjenta musi być poprzedzone zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem zakresu czasowego i przedmiotowego dostępu do danych (na podstawie art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1555). Przepisy prawa nie wymagają odnotowania w dokumentacji medycznej pacjenta zgody na dostęp do e-recept pacjenta w IKP (jeśli zgoda jest wyrażana za pośrednictwem IKP – oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych jest utrwalane w tym systemie2).

Przypisy

  1. Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1555).
  2. Na podstawie art. 7a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1555). Zob. także odesłanie z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1545 z późn. zm.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej