Jak odróżnić seplenienie od mowy dziecinnej?

01-01-2014
dr hab. n. med. Alicja Sekula
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
dr n. biol. Anna Żebryk-Stopa
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

W wieku przedszkolnym kształtuje się system fonetyczno-fonologiczny dziecka i na tym etapie rozwoju (do 6. rż.) powinna całkowicie zaniknąć mowa dziecięca ze zmiękczaniem głosek lub używaniem spieszczeń. Niepoprawna wymowa (z wyłączeniem głoski „r”) i realizacja głosek niezgodna z ortofonicznymi normami języka polskiego u dzieci >4. roku życia jest wskazaniem do rozpoczęcia rehabilitacji logopedycznej. Odrębny problem stanowi seplenienie. Sygmatyzm właściwy, czyli deformacja głosek dentalizowanych związana ze zmianą miejsca artykulacji, powoduje zniekształcenie ich brzmienia, może występować w postaci seplenienia bocznego, międzyzębowego i dozębowego. Każdy rodzaj seplenienia, które nie ustępuje samoistnie, wymaga rehabilitacji logopedycznej. (2013, 2014)

Piśmiennictwo

  1. Jastrzębowska G., Gałkowski T.: Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999
  2. Grabias S., Kurkowski M. (red.): Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin, UMCS, 2012

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej