Jak rozpoznawać krótkie wędzidełko języka u noworodków i ustalać wskazania do frenotomii?

22-01-2015
dr n. med. Tomasz Sioda
Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Rozpoznanie krótkiego wędzidełka języka (ankyloglossia) u noworodka zwykle ustala się w trakcie pierwszego dokładnego badania przedmiotowego po urodzeniu. Podczas oglądania jamy ustnej w okolicy podjęzykowej stwierdza się widoczny fałd błony śluzowej, łączący dolną powierzchnię języka z dnem jamy ustnej, a niekiedy także wałem zębodołowym żuchwy w linii pośrodkowej ciała, oraz ograniczenie zakresu ruchów języka. Badanie należy przeprowadzić przy dobrym oświetleniu, używając szpatułki lub ewentualnie własnego palca. Rozpoznania krótkiego wędzidełka języka nie można obiektywnie zweryfikować, a ponieważ determinuje ono dalsze postępowanie zapobiegawcze lub lecznicze, powinna je ustalić osoba mająca duże doświadczenie kliniczne w ocenie budowy jamy ustnej i funkcji ruchowych języka u noworodków.

W badaniu przedmiotowym należy ocenić budowę i kształt wędzidełka języka, a szczególnie długość przyczepu wędzidełka do dolnej powierzchni języka i dna jamy ustnej, długość wolnego fałdu wędzidełka, grubość wędzidełka i jego sprężystość. Problem krótkiego wędzidełka języka jest tym poważniejszy, im bliżej czubka języka i krawędzi zębodołowej żuchwy znajdują się przyczepy wolnego fałdu i im wędzidełko jest grubsze, a wolny fałd krótszy w odwrotnym stosunku do długości przyczepów. Ruchy języka ocenia się już od otwarcia jamy ustnej przez uciśnięcie kciukiem bródki dziecka ku dołowi i podczas ewentualnej eksploracji jamy ustnej za pomocą szpatułki. Najistotniejsze jest stwierdzenie, czy noworodek wysuwa język ku przodowi poza krawędź zębodołową żuchwy i poza wargę dolną oraz czy podczas ruchów dochodzi do charakterystycznych zniekształceń przedniej części języka (ryc. 1). W przypadkach mniej wyrazistych opisane badanie ruchów języka należy koniecznie uzupełnić oceną sprawnoś­ci funkcjonalnej podczas ssania piersi lub palca badającej osoby. Trudniejsze jest rozpoznanie tzw. tylnego krótkiego wędzidełka języka, które przytrzymuje tylko środkową część języka i ujawnia się podczas prób czynnego wysuwania języka ku przodowi. Można to ocenić wzrokowo oraz w badaniu palpacyjnym, gdy widzi się i wyczuwa napinanie mocnego pasma łącznotkankowego, które przytrzymuje środkową część języka (ryc. 2.).

Z wywiadu od rodziców dziecka często uzyskuje się informacje o ewentualnym rodzinnym występowaniu krótkiego wędzidełka języka, problemach ze ssaniem piersi u poprzednich dzieci oraz o wadach wymowy w rodzinie. W kolejnych dniach po urodzeniu matki noworodków z krótkim wędzidełkiem języka często skarżą się na nieprawidłowe ssanie piersi, bolesność brodawek sutkowych podczas ssania i zranienia brodawek w postaci linijnych nadżerek i pęknięć. Bezpośrednio po zakończeniu ssania niekiedy stwierdza się, że wyjęta z ust dziecka brodawka sutkowa jest blada i spłaszczona, a jej szczyt ukośnie zniekształcony niczym czubek szminki. Jeżeli badanie sutków matki nie wzbudza zastrzeżeń co do łatwości prawidłowego uchwycenia (zaryglowania – latch on) brodawki sutkowej z otoczką przez noworodka (brodawki sutkowe są „wyciągliwe”, nie stwierdza się obrzęku pod otoczką sutkową, brak zastoju mleka), to najczęstszą przyczyną opisanych dolegliwości u matki jest dysfunkcja ssania u noworodka w następstwie krótkiego wędzidełka języka.

Bezwzględnymi wskazaniami do podcięcia krótkiego wędzidełka języka (frenotomii) w okresie noworodkowym są zaburzenia ssania, które mogą się wiązać ze zmniejszonym pobieraniem mleka (niepokrywającym potrzeb dziecka), a także opisane powyżej dolegliwości u matki podczas karmienia piersią (p. pyt.). Wskazania te zwykle występują u noworodków z najbardziej niekorzystnymi cechami anatomicznymi wędzidełka języka. Ponieważ początki karmienia piersią i laktacji cechują się dużą dynamicznością zmian, niekiedy także w kierunku problemowym, to lekarza opiekującego się noworodkiem z krótkim wędzidełkiem języka obowiązuje ustalenie dalszego postępowania w aspekcie zapobiegania problemom, które można przewidzieć w konkretnej sytuacji klinicznej i które mogą wystąpić w kolejnych dniach karmienia piersią. Podstawowe znaczenie w tych rozważaniach mają oczywiście cechy anatomiczne wędzidełka języka i obserwowana sprawność ruchowa języka u noworodka, a także informacje z wywiadu rodzinnego, o których wspomniano powyżej. Jedynymi przeciwwskazaniami do wykonania frenotomii w pierwszych dniach po urodzeniu są zaburzenia krzepnięcia krwi, sekwencja Pierre’a Robina i wrodzone choroby jednostki ruchowej.

Wspólnie z rodzicami noworodka należy także rozważyć ewentualne wykonanie frenotomii z innych wskazań niż związanych z karmieniem piersią, a mianowicie w celu zapobiegania wadom zgryzu, wadom wymowy i innym następstwom krótkiego wędzidełka języka, które mogą się ujawnić w wieku dorosłym (ograniczenia zawodowe, ograniczenia w sferze seksualnej), oraz dalszym konsekwencjom tych następstw obniżającym subiektywnie odczuwaną jakość życia (p. pyt.). W mojej opinii, świadomość ryzyka wystąpienia niekorzystnych następstw krótkiego wędzidełka języka, które nie zostało podcięte w okresie noworodkowym, prostota i niskie koszty frenotomii wykonanej w szpitalu po urodzeniu oraz brak powikłań po zabiegu, powinny skłaniać do podjęcia decyzji o profilaktycznym wykonaniu frenotomii u dzieci bez naglących objawów i oznak poważnej dysfunkcji języka w pierwszych dniach po urodzeniu. Ponadto uważam, że im wcześniej zostanie wykonana profilaktyczna frenotomia, tym większe są szanse na właściwy trening preartykulacyjny oraz dalszy prawidłowo zintegrowany rozwój twarzo­czaszki i języka. (styczeń 2015 nowe)

Piśmiennictwo

  1. Sioda S.: Wędzidełko języka u noworodka – ocena neonatologiczna i zalecenia. Standardy Medyczne Pediatria, 2012; 9 (1): 117–125
  2. Ostapiuk B.: Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T.(DCCCLII) 778, Szczecin, 2013
  3. Watson Genna K., red.: Supporting sucking skills in breastfeeding infants. Wyd. II. Jones & Bartlett Learning, Burlington, 2013

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej