Jakie leki przeciwwymiotne i jaką metodę ich podawania można rozważyć u dzieci z MIZS leczonych metotreksatem?

07.10.2021

Odpowiedziała

dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zagadnienie nudności i wymiotów u dzieci stosujących metotreksat (MTX) omówiono w pytaniu „Jak postępować w przypadku wymiotów po metotreksacie w zastrzykach u 7-letniej dziewczynki?”.

W piśmiennictwie wśród leków stosowanych w zapobieganiu nudnościom i wymiotom po MTX najczęściej wymienia się ondansetron.

Chociaż zalecenia do stosowania leków przeciwwymiotnych są dla chemioterapii ściśle ustalone, to korzyści z ich stosowania u dzieci z MIZS nie są dokładnie sprecyzowane.

Zalecenia dotyczące dawkowania ondansetronu w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z lekami wywołującymi wymioty podaje producent leku.

W przypadku powierzchni ciała dziecka 0,6–1,2 m2 zalecana dawka to 4 mg doustnie przyjmowana 30 minut przed podaniem leku powodującego wymioty. W przypadku powierzchni ciała >1,2 m2 – dawka 8 mg doustnie 30 minut przed podaniem leku powodującego wymioty.

Pacjenci mogą przyjmować 1–2 dodatkowe dawki ondansetronu co 12 godzin w razie dalszych nudności i wymiotów po MTX (maksymalnie 32 mg/d).

Ponieważ przydatność leków przeciwwymiotnych MIZS nie jest jasno określona, proponuję zastosowanie wcześniej innych, wymienionych przeze mnie strategii (p. pytanie „Jak postępować w przypadku wymiotów po metotreksacie w zastrzykach u 7-letniej dziewczynki?”).

Piśmiennictwo:

1. Falvey S., Shipman L., Ilowite N., Beukelman T.: Methotrexate-induced nausea in the treatment of juvenile idiopathic arthritis. Pediatr. Rheumatol. Online J., 2017; 19; 15 (1): 52
2. Amin T.S., Shenton S., Mulligan K. i wsp.: Strategies for the prevention and management of methotrexate-related nausea and vomiting in juvenile idiopathic arthritis: results of a UK Paediatric Rheumatology prescriber survey. Rheumatology, 2015; 54 (11): 2108–2109
3. ChPL Ondasetron Bluefish, ChPL Setronon, ChPL Zofran, ChPL Zofran Zydis

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej