Jaki jest najkrótszy możliwy wymiar czasu pracy lekarza POZ, który może przyjmować deklaracje od pacjentów?

10.05.2023

Pytanie nadesłane do Redkacji

Jaki jest najkrótszy możliwy wymiar czasu pracy lekarza POZ, który może przyjmować deklaracje od pacjentów? Czy lekarz POZ, który przyjmuje deklaracje, może pracować na podstawie umowy B2B lub umowy zlecenia?

Odpowiedź

dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego w Oświęcimiu

Z definicji ustawowej lekarza POZ wynika, że lekarz, który przyjmuje deklaracje, może pracować u świadczeniodawcy POZ na podstawie umowy B2B lub umowy zlecenie. Podstawa prawna wykonywania zawodu lekarza u świadczeniodawcy POZ nie ma bowiem znaczenia dla nabycia statusu lekarza POZ – istotne jest faktyczne wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu POZ.1 Przepisy nie regulują minimalnego wymiaru czasu pracy pojedynczego lekarza POZ u świadczeniodawcy, lecz z rozporządzenia „koszykowego” wynika, że wymagane jest zapewnienie dostępu do świadczeń lekarza POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.2 Oznacza to, że konkretnego lekarza POZ można zatrudnić w mniejszym wymiarze pracy niż jest on wymagany przepisami, lecz wówczas pozostały wymagany czas musi zabezpieczyć inny lekarz POZ, aby zapewnić pacjentom wymagany dostęp do świadczeń lekarza POZ, co jest warunkiem zawarcia umowy z NFZ.3 Wyjątkowo w filiach świadczeniodawcy dopuszcza się zapewnienie dostępu do świadczeń lekarza POZ w czasie krótszym niż od 8:00 do 18:00 w wybranych dniach i godzinach, zgodnie z harmonogramem pracy filii, jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewniony dostęp do świadczeń gwarantowanych w innym miejscu będącym jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy na zasadach ogólnych.

Pewnym ograniczeniem dzielenia etatu lekarza na mniejsze części jest obowiązująca zasada, zgodnie z którą każdy lekarz POZ może obejmować świadczeniobiorców opieką na podstawie deklaracji wyboru wyłącznie u jednego świadczeniodawcy realizującego umowę POZ.4 To ograniczenie sprzyja konsolidacji mniejszych poradni POZ w ręku jednego świadczeniodawcy poprzez tworzenie filii tak, aby lekarz POZ udzielał świadczeń w różnych miejscach w ramach realizacji jednej umowy z NFZ (u tego samego świadczeniodawcy).

Przypisy:

1. Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2527 z późn. zm.).
2. Pkt 2 ppkt 1) cz. I załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 540).
3. Zgodnie z § 22 ust. 1 i 2 zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (NFZ.2022.79 z późn. zm.).
4. Zgodnie z § 21 ust. 2 zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (NFZ.2022.79 z późn. zm.).
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta
  • Astma zawodowa

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej