MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          18.09.2019, [ zaloguj ]


 Strona główna  »  Materiały audiowizualne


Wykłady

Jesień Pediatryczna 2013
Kraków, 13-14 września 2013 r.

Problemy endokrynologiczne u dzieci z małą urodzeniową masą ciała
dr med. Barbara Kalina-Faska

czas 25:39


Skuteczność szczepień - na co zwracać uwagę i jak o tym rozmawiać z rodzicami?
prof. Jacek Wysocki

czas 27:43


Nadciśnienie tętnicze u dzieci - repetytorium 2013
prof. Mieczysław Litwin

czas 31:07


Zagadnienia prawne w pediatrii, czyli dlaczego zwykła wizyta może się skończyć pozwem
dr n. prawn. Radosław Tymiński

czas 29:32

VI Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej - Kraków 2013
Kraków, 17-18 maja 2013r.

Rola czynników rokowniczych wpływających na wyleczalność i komfort życia chorych z rakiem jelita grubego
prof. dr hab. Jan Kulig

czas 43:11


Aspekty prawne i wymogi NFZ dotyczące kwalifikacji i rozliczania leczenia żywieniowego na oddziale chirurgicznym
dr med. Piotr Szybiński

czas 17:56


Trudne i nietypowe dostępy do przewodu pokarmowego
prof. dr hab. med. Piotr Paluszkiewicz

czas 23:44


Leczenie żywieniowe w leczeniu przetok przewodu pokarmowego
dr hab. med. Stanisław Kłęk

czas 20:47

Onkologia 2013 - V Konferencja Clinical Oncology Update
Kraków, 10-11 maja 2013 r.

Przydatność nowych metod obrazowania u chorych na zaawansowanego raka płuca
M. Dziuk

czas 31:36


Metody implantacji i typowe powikłania podczas użytkowania portów naczyniowych
U. Teichgraeber

czas 32:30


Praktyczne metody weryfikacji zmian w wątrobie
W. Lisik

czas 26:01


Nowe rekomendacje z St. Gallen 2013
J. Jassem

czas 01:00:13

Interna 2013 - XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP "Postępy w chorobach wewnętrznych"
Warszawa, 5-6 kwietnia 2013 r.

Postępowanie w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinka ST - aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Andrzej Budaj

czas 23:09


Zaburzenia rytmu serca - kiedy internista powinien skierować chorego do specjalisty wykonującego ablację
prof. Maria Trusz-Gluza

czas 21:00


Postępowanie w niewydolności serca - aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Piotr Ponikowski

czas 21:44


Wady serca u dorosłych - co nowego dla internistów w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. Piotr Hoffman

czas 09:12

Zobacz także:
Ginekologia i położnictwo 2013 - X Jubileuszowa Krajowa Konferencja Szkoleniowa
Kraków, 22-23 listopada 2013 r.

Nowe spojrzenie na etiologię raka jajnika
prof. Jan Kotarski

czas 18:11


Rak szyjki macicy, rak endometrium - co się zmieniło w ciągu ostatnich 10 lat?
prof. Ewa Nowak-Markwitz

czas 29:50


Nowe spojrzenie na etiopatogenezę i leczenie OAB u kobiet
prof. Tomasz Rechberger

czas 19:30


Terapia hormonalna u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym
prof. Piotr Skałba

czas 18:15

V Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Kontrowersje w psychiatrii 2013"
Kraków, 19-20 kwietnia 2013 r.

Miejsce litu we współczesnej psychofarmakologii
prof. Janusz Rybakowski

czas 37:38


Postępowanie psychospołeczne w przypadku ADHD
dr Anita Bryńska

czas 37:57


ADHD u dorosłych
dr Sandra Kooij

czas 40:46


Zasady racjonalnej polifarmakoterapii w przypadku depresji
dr Marcin Siwek

czas 33:46

VI Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej" Czy lekarz powinien zapewniać pacjentom opiekę duchową?
Warszawa, 4 kwietnia 2013

Czy chorzy potrzebują opieki duchowej - własne spostrzeżenia
Anna Dymna

czas 20:12


Potrzeby pacjentów w zakresie opieki duchowej - wyniki badań ankietowych
ks. prof. Janusz Surzykiewicz

czas 26:30


Opieka duchowa nad chorymi w szpitalu - dlaczego uważam że jest niezbędna?
prof. Jacek Imiela

czas 18:23


Dylematy etyczne a opieka duchowa
ks. dr hab. Andrzej Muszala

czas 20:00

Neurologia 2012. Od farmakoterapii do interwencji zabiegowych.
Warszawa, 9-10 marca 2012 r.

Nowe metody leczenia dopaminergicznego
prof. dr hab. Urszula Fiszer

czas 22:52


Toksyna botulinowa w leczeniu dystonii
prof. dr hab. Jarosław Sławek

czas 26:46


Wskazania i proces kwalifikacji do leczenia operacyjnego w chorobie Parkinsona i dystoniach
prof. dr hab. Jarosław Sławek

czas 14:38


Metody oraz skuteczność leczenia chirurgicznego choroby Parkinsona i dystonii
dr hab. Tomasz Mandat

czas 15:12

I Małopolska Jesień Internistyczna
20 listopada 2010, Kraków

Chory z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków
prof. dr hab. Waldemar Banasiak

czas 30:59


Chory po ostrym zespole wieńcowym
prof. dr hab. Tadeusz Przewłocki

czas 37:51


Chory z niestabilnymi wartościami INR podczas przewlekłej antykoagulacji
prof. dr hab. Anetta Undas

czas 26:51


Chory z ciężkim napadem astmy
prof. dr hab. Ewa Niżankowska-Mogilnicka

czas 31:40

"Warsztaty interwencji wewnątrznaczyniowych"
Kraków, 8 - 9 października 2010

Doustne leki przeciwpłytkowe w rewaskularyzacji tętnic - wskazania, metody leczenia, ograniczenia
prof. dr hab. Anetta Undas

czas 21:16


Forma niedokrwienna stopy cukrzycowej. Skala problemu, sposoby leczenia. Jak powinno się zorganizować opiekę nad chorymi?
dr med. Grzegorz Rosiński

czas 18:27


Terapeutyczna angiogeneza
dr med. Leszek Masłowski

czas 19:27


Wprowadzenie do zagadnień oceny jakości leczenia. Narzędzia oceny jakości
dr hab. med. Rafał Niżankowski

czas 12:18

Podsumowanie zmian w leczeniu cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej
Warszawa, 31 stycznia 2009 r.

Standardy czy indywidualizacja w leczeniu cukrzycy
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki

czas 40:13


Nadciśnienie tętnicze trudne w leczeniu czy oporne - jak postępować w praktyce?
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

czas 37:38


Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u chorego z przewlekłą chorobą nerek
prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

czas 44:32


Stabilna choroba wieńcowa - czy zmierzch inwazyjnej kardiologii?
prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak

czas 40:01

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - wytyczne praktyki klinicznej 2008
Kraków, 18 kwietnia 2008

Żylna choroba zakrzepowo zatorowa - skala problemu
prof. Krystyna Zawilska, Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii UM, Poznań

czas 15:45


Genetyczne czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
prof. Marek Sanak, II Katedra Chorób Wewnętrznych CMUJ, Kraków

czas 12:32


Niegenetyczne czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i stratyfikacja ryzyka
prof. Meyer M. Samama, Hotel-Dieu University Hospital, Faculty of Medicine, University of Paris VI, Paryż, Francja

czas 26:19


Leki przeciwkrzepliwe - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
prof. Mark Crowther, Division of Hematology, McMaster University, Kanada

czas 10:27

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
Indywidualizacja leczenia astmy u dzieci - aktualne zasady postępowania
Świlcza, 2 kwietnia 2008

Leczenie inhalacyjne w astmie - częste pytania i problemy w codziennej praktyce
prof. Andrzej Emeryk

czas 49:59

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
Światowe wytyczne postępowania w sepsie 2008
Warszawa, 14 marca 2008r.

Antybiotykoterapia empiryczna w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym
prof. Ewa Karpel (Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)


Sepsa meningokokowa - epidemia medialna czy realna groźba?
prof. Waleria Hryniewicz (Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków, Warszawa)


Epidemiologia i etiologia sepsy w Polsce
prof. Andrzej Kübler (Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Akademia Medyczna, Wrocław)


Bariery we wdrażaniu wytycznych postępowania w ciężkiej sepsie - jak je pokonać
prof. Deborah Cook (McMaster University, Ontario, Kanada)

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod patronatem redakcji polskiego wydania Neurology
Swoiste problemy leczenia chorób układu nerwowego u kobiet
Warszawa, 8 marca 2008 r.

Estrogeny i mózg
prof. Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa

czas 27:32


Migrena i inne typy bólu głowy u kobiet
dr hab. Jacek Rożniecki, Uniwersytet Medyczny, Łódź

czas 38:01


Odrębność leczenia padaczki u kobiet
dr hab. Joanna Jędrzejczak, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

czas 26:49


dyskusja
czas 07:09

Nadciśnienie tętnicze i udar mózgu
Kraków, 20 października 2007 r.

Zastosowanie statyn w różnych stanach chorobowych i sytuacjach klinicznych
prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak


Postępowanie z chorym z nadciśnieniem tętniczym i udarem mózgu - prewencja pierwotna, wtórna, ostry okres udaru - prezentacja przypadków
dr n. med. Maciej Niewada


Co wnoszą nowe wytyczne do praktyki lekarskiej w 2007 roku
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

Postępy w kardiologii i nadciśnieniu tętniczym. Co powinien wiedzieć lekarz praktyk w roku 2007

Współczesne możliwości zapobiegania i leczenia niewydolności serca
prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak

Postępy w kardiologii i nadciśnieniu tętniczym. Co powinien wiedzieć lekarz praktyk w roku 2007


Leczenie nadciśnienia tętniczego - miejsce leków starszych, nowszych i najnowszych
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

Postępy w kardiologii i nadciśnieniu tętniczym. Co powinien wiedzieć lekarz praktyk w roku 2007


Co zyskuje pacjent z nadciśnieniem tętniczym leczony preparatami złożonymi?
prof. Andrzej Tykarski

Postępy w kardiologii i nadciśnieniu tętniczym. Co powinien wiedzieć lekarz praktyk w roku 2007


Cukrzyca i niewydolność nerek - czy są to problemy kardiologiczne?
prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz

Postępy w kardiologii i nadciśnieniu tętniczym. Co powinien wiedzieć lekarz praktyk w roku 2007

Jak nowocześnie leczyć nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę w 2007 roku według najnowszych wytycznych. Katowice, 6 stycznia 2007

Kryteria wyrównania cukrzycy i możliwości ich osiągnięcia
prof. dr hab. Jacek Sieradzki

Jak nowocześnie leczyć nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę w 2007 roku według najnowszych wytycznych. Katowice, 6 stycznia 2007


Co decyduje o wyborze leku hipotensyjnego?
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

Jak nowocześnie leczyć nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę w 2007 roku według najnowszych wytycznych. Katowice, 6 stycznia 2007


Leczenie przeciwpłytkowe u pacjentów z dużym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych
doc. dr hab. Adam Witkowski

Jak nowocześnie leczyć nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę w 2007 roku według najnowszych wytycznych. Katowice, 6 stycznia 2007

Pułapki i kontrowersje w rozpoznaniu i leczeniu przewlekłych zapaleń wątroby.
Kurs doskonalący, Kraków 14 października 2006

Dylematy dotyczące terapii przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby
prof. Jacek Juszczyk

Pułapki i kontrowersje w rozpoznaniu i leczeniu przewlekłych zapaleń wątroby.
Kurs doskonalący, Kraków 14 października 2006


Marskość wątroby. Etiologia, rozpoznawanie, leczenie
prof. Tomasz Mach

Pułapki i kontrowersje w rozpoznaniu i leczeniu przewlekłych zapaleń wątroby.
Kurs doskonalący, Kraków 14 października 2006


Podstawowe problemy w diagnostyce chorób wątroby
prof. Janusz Cianciara

Pułapki i kontrowersje w rozpoznaniu i leczeniu przewlekłych zapaleń wątroby.
Kurs doskonalący, Kraków 14 października 2006

Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym
Kraków, 14.03.2009

Obawy i nadzieje kapelana szpitalnego
o. Marek Donaj OSA

czas 09:16


Czego oczekuje od kapelana szpitalnego pacjent
Anna Dymna

czas 18:34


Duszpasterstwo w ośrodkach leczniczych - organizacja i działanie
ks. bp José Luis Redrado OH

czas 54:06Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna