Zmodyfikowany model oceny ryzyka ŻChZZ wg Capriniego u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym

14.12.2012
Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – aktualizacja 2012; http://www.mp.pl/zakrzepica/wytyczneartykuly/wytyczne/show.html?id=78538