Ocena prawdopodobieństwa klinicznego ZŻG w skali Wellsa

20.03.2013
Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – aktualizacja 2012; http://www.mp.pl/zakrzepica/wytyczneartykuly/wytyczne/show.html?id=78538