Leczenie przeciwzakrzepowe chorych poddawanych PCI [materiał archiwalny]