Rola pediatry pierwszego kontaktu w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym
Odcinek 2: Zespół nerczycowy

Rola pediatry pierwszego kontaktu w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym
Odcinek 2: Zespół nerczycowy
18.12.2001
prof. dr hab. med. Maria Sieniawska, emer. Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii AM w Warszawie