Postępy w leczeniu nowotworów jelita grubego w 2003 roku

Postępy w leczeniu nowotworów jelita grubego w 2003 roku
01.09.2004
prof. dr hab. med. Marek P. Nowacki
Kierownik Kliniki Nowotworów Jelita Grubego Centrum Onkologii Instytutu
im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
dr hab. med. Krzysztof Bujko i dr hab. med. Katarzyna Jaskóła
z Kliniki Nowotworów Jelita Grubego Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie