Chirurgia żył - postępy 2006

Chirurgia żył - postępy 2006
14.06.2007
prof. dr hab. med. Piotr Ciostek
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie