Skuteczne metody leczenia zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych kończyn dolnych

Skuteczne metody leczenia zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych kończyn dolnych

Leczenie zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych kończyn dolnych – przegląd systematyczny

28.06.2007
opracowanie na podstawie: Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg (review)
M. Di Nisio, I.M. Wichers, S. Middeldorp
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007; Issue 2: Art. no.: CD004982. DOI: 10.1002/14651858.CD004982.pub.3