Kiła wrodzona

10.09.2020
lek. Konrad Zawadka
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
VISTULA 2019