Czy w alergii na roztocza krótkoterminowa odpowiedź na immunoterapię umożliwia prognozowanie odpowiedzi długoterminowej?

13.05.2024
Omówienie artykułu: Clinical response to subcutaneous immunotherapy at 3 years in allergic rhinitis patients is predicted by short-term treatment effectiveness
D. Liu i wsp.
Clinical and Translational Allergy, 2023; 13: e12223

Wybrane treści dla pacjenta
  • Nadwrażliwość zębów
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • Testy skórne
  • Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja)
  • Nadwrażliwość na pokarmy
  • Próba prowokacyjna donosowa
  • Dopełniacz
  • Inne badania wykonywane u chorych na astmę
  • Kompleksy immunologiczne
  • Próby prowokacyjne