mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa miejscowego stosowania silnego kortykosteroidu przez 3 dni lub słabszego kortykosteroidu przez tydzień u dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry

16.09.2002
K.S. Thomas, S. Armstrong, A. Avery, A.L. Po, C. O'Neill, S. Young, H.C. Williams
British Medical Journal, 2002; 324: 768

Medycy na granicy

O tym się mówi

  • "Dotychczasowe formy protestu się wyczerpały"
    Jest jedna forma protestu, która na pewno jest skuteczna, co pokazali nam ratownicy medyczni, rezygnując ze świadczenia pracy – mówi Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
  • Nie ma porozumienia z rządem
    Rozmowy ostatniej szansy zakończyły się bez porozumienia. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber oświadczył, że protestujący od miesiąca przedstawiciele zawodów medycznych nie byli zainteresowani ofertą podwyżek w 2022 roku. Protestujący – że rząd nie przedstawił żadnej oferty, która odpowiadałaby na sformułowane we wrześniu postulaty.
  • Zarządzenie, które może skompromitować opiekę koordynowaną
    Wchodzimy w obligatoryjną opiekę koordynowaną nieprzygotowani, bez pieniędzy i z zarządzeniem płatnika napisanym na kolanie. Jak mamy nie protestować? – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.