Postępy w endoskopii przewodu pokarmowego w 2005 roku

Postępy w endoskopii przewodu pokarmowego w 2005 roku
11.05.2006
dr med. Tomasz Romańczyk z Katedry i Kliniki Gastroenterologii ŚAM i
prof. dr hab. med. Andrzej Nowak, Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii ŚAM