Postępy w endoskopii przewodu pokarmowego - postępy 2006

Postępy w endoskopii przewodu pokarmowego - postępy 2006
31.05.2007
dr med. Tomasz Romańczyk
z Zakładu Ekonomiki Zdrowia ŚAM w Katowicach
i prof. dr hab. med. Andrzej Nowak
z Katedry i Kliniki Gastroenterologii ŚAM w Katowicach