mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Leczenie chorób przenoszonych drogą płciową. Część II: Choroby przebiegające z zapaleniem szyjki macicy. Aktualne (2006 r.) wytyczne Centers for Disease Control and Prevention

07.04.2008
opracowanie na podstawie: Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2006
Update to CDC's sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2006: Fluoroquinolones no longer recommended for treatment of gonococcal infections
Kimberly A. Workowski, Stuart M. Berman; Centers for Disease Control and Prevention
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2006; 55 (RR-11): 1–94
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2007; 56: 332–336

Patrz także:
Część I: Choroby objawiające się owrzodzeniami narządów płciowych
Część III: Zapalenie narządów miednicy mniejszej
Część IV: Choroby związane z występowaniem upławów pochwowych

Skróty:
BW – bakteryjna waginoza;
HSV – wirus opryszczki;
NAAT – testy amplifikacji kwasów nukleinowych;
PID – zapalenie narządów miednicy mniejszej;
STD – choroba przenoszona drogą płciową

Zapalenie szyjki macicy

Zapalenie szyjki macicy objawia się głównie 1) występowaniem ropnej lub śluzowo-ropnej wydzieliny z kanału szyjki macicy, widocznej w ujściu szyjki lub na waciku wprowadzonym do kanału szyjki i(lub) 2) utrzymującymi się krwawieniami z kanału szyjki, które można łatwo wywołać, wprowadzając delikatnie gazik do jej ujścia zewnętrznego. Zapalenie szyjki macicy przebiega często bezobjawowo, choć niektóre kobiety uskarżają się na nieprawidłową wydzielinę z pochwy lub krwawienia między miesiączkowe (np. po współżyciu seksualnym). Stwierdzenie w badaniu mikroskopowym wydzieliny pochwowej więcej niż 10 krwinek białych w dużym polu widzenia (leucorrhea) wiąże się z zapaleniem szyjki macicy wywołanym przez chlamydie (Chlamydia trachomatis) lub dwoinki rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae). W przypadku niewystępowania objawów zapalenia pochwy zbyt duża liczba leukocytów może być czułym wskaźnikiem zapalenia szyjki macicy, charakteryzującym się dużą wartością predykcyjną wyniku ujemnego.[1] Chociaż niektórzy eksperci uważają stwierdzenie zwiększonej liczby leukocytów o segmentowanym jądrze w preparacie barwionym metodą Grama za użyteczny wyznacznik zapalenia szyjki macicy, nie ustalono dotychczas standardów dotyczących takiego oznaczenia. Ponadto cechuje się ono małą wartością predykcyjną wyników dodatnich w przypadku zakażenia Ch. trachomatis oraz N. gonorrhoeae i jest metodą niedostępną w większości gabinetów lekarskich. Mimo że stwierdzenie w preparacie wydzieliny z kanału szyjki macicy Gram-ujemnych dwoinek w komórkach jest swoiste dla rozpoznania gonokokowego zapalenia szyjki macicy, badanie to jest niezbyt czułe, ponieważ bakterie te wykrywa się tylko u 50% zakażonych kobiet.

O tym się mówi

  • Stałe ryzyko, incydentalne pieniądze
    Jeżeli lekarz pracuje na oddziale, na którym są łóżka covidowe, to próba stwierdzenia, że jeden anestezjolog obsługiwał łóżka covidowe, a drugi nie, jest po prostu śmieszna. To są żenujące próby pozbawiania lekarzy dodatków – mówi Jerzy Wyszumirski, przewodniczący Związku Zawodowego Anestezjologów.
  • PNRL krytykuje projekt dopuszczenia anestezjologów spoza Unii
    Prezydium samorządu lekarskiego negatywnie ocenia projektowane zmiany i wnosi o odstąpienie od ich dalszego procedowania.
  • Cyfryzacja to priorytet
    Dzięki przyspieszeniu i automatyzacji procesu obsługi e-skierowań personel oszczędza czas. Jest więc szansą na skrócenie i rozładowanie kolejek do specjalistów oraz dokładniejsze konsultacje – zapewnia w rozmowie z mp.pl Anna Goławska, wiceminister zdrowia.