mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Zapytaj eksperta. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym

17.09.2009

Od Redakcji: Przedstawiamy praktyczne odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do Redakcji przez Czytelników lub zadane podczas konferencji szkoleniowych organizowanych przez Dział Szkoleń Medycyny Praktycznej. Pytania oraz propozycje tematów, które chcieliby Państwo poruszyć w przyszłości, można również przesyłać na adres e-mail: listy@mp.pl.

Skróty: AAP – Amerykańska Akademia Pediatrii, AZS – atopowe zapalenie skóry, BMK – białka mleka krowiego, ChRP – choroba refluksowa przełyku, ESPGHAN – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPACI – European Society for Paediatric Allergology and Clinical Immunology, RŻP – refluks żołądkowo-przełykowy, SNS – Suplementing Nursing System, UE – Unia Europejska, UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, WHA – World Health Assembly, WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, WSK – wskaźniki skutecznego karmienia, WZW – wirusowe zapalenie wątroby

dr med. Anna Oslislo
Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny (IBCLC)
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
Oddział Noworodków i Wcześniaków Szpitala w Knurowie
dr hab. med. Barbara Królak-Olejnik
Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny (IBCLC)
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Perinatologii i Neonatologii w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
lek. Magdalena Nehring-Gugulska
Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny (IBCLC)
Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie
lek. Monika Żukowska-Rubik
Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny (IBCLC)
Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią
Poradnia Laktacyjna Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie

1. Czy noworodka z nasiloną żółtaczką noworodkową (hiperbilirubinemią wolną) należy odstawić od piersi?
    W przypadku wystąpienia żółtaczki u noworodka należy określić, jaki jest jej charakter: fizjologiczny czy patologiczny. Najczęstszą przyczyną żółtaczki okresu noworodkowego jest żółtaczka fizjologiczna, która pojawia się pod koniec 2. doby życia (maks. stężenie bilirubiny w 4. dobie życia u noworodków donoszonych – 12 mg%, a u wcześniaków w 7. dobie życia – 15 mg%) i ustępuje samoistnie w ciągu 14 dni u dzieci donoszonych oraz 21 dni u wcześniaków. Zwiększone stężenie bilirubiny po upływie tych dni lub przedłużanie się żółtaczki może się wiązać z karmieniem piersią. Wyróżnia się dwie postacie kliniczne żółtaczki związanej z karmieniem naturalnym.
Postać wczesna, tzw. żółtaczka dzieci karmionych piersią, u około 13% noworodków ujawnia się w 2.–3. dobie życia (stężenie bilirubiny >12 mg%), a jej główną przyczynę stanowi zbyt późne rozpoczęcie karmienia piersią lub rzadkie albo nieefektywne karmienie w pierwszych dobach życia, co zwiększa wchłanianie jelitowe i wzmaga krążenie wątrobowo-jelitowe bilirubiny.
Postać późna, tzw. żółtaczka pokarmu kobiecego, występuje pod koniec 1. tygodnia życia u 2–4% noworodków (stężenie bilirubiny >10 mg%). Pod koniec 2. tygodnia życia bilirubina może maksymalnie osiągnąć stężenie nawet 20–30 mg%. Żółtaczka ta może się utrzymywać przez 4–12 tygodni, jej patomechanizm nie jest do końca wyjaśniony, chociaż podkreśla się możliwość zaburzeń przemiany bilirubiny w wątrobie związanych z obecnością w pokarmie kobiecym czynników opóźniających glukuronizację.
W ustaleniu rozpoznania bardzo istotne są następujące czynniki: wywiad dotyczący przebiegu żółtaczki u poprzednich dzieci, ocena stanu ogólnego dziecka oraz wykluczenie patologicznych przyczyn przedłużania się żółtaczki (przede wszystkim zakażenia, niedrożności dróg żółciowych, niedoczynności tarczycy). Kwestionuje się wartość diagnostyczno-leczniczą testu karencji, często nadal stosowanego w Polsce. Nierzadko trwa on za długo (np. 2–3 doby) lub jest wykonywany za wcześnie (w 1. tyg. ż.). Konsekwencją takiego błędnego postępowania może być zachwianie wiary matki w korzyści z karmienia piersią. Istnieje ponadto ryzyko zaburzenia mechanizmu ssania, jeśli karmienie w trakcie testu odbywa się za pomocą butelki. Prawidłowo przeprowadzony test karencji polega na przerwaniu karmienia piersią na 12 godzin po ustaleniu wstępnego stężenia bilirubiny. W tym czasie dziecko należy karmić pokarmem odciągniętym i pasteryzowanym lub mlekiem modyfikowanym podawanym z kubeczka. Zmniejszenie się stężenia bilirubiny o 2 mg% potwierdza rozpoznanie, a brak zmian w jej stężeniu sugeruje inną przyczynę choroby.

O tym się mówi

  • Odyseja ustawowa
    27 maja rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. W porządku obrad wstępnie zaplanowano drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Duża część środowiska już straciła wiarę, że ów niejednoznacznie oceniany projekt zostanie uchwalony.
  • Koniec szpitali jednoimiennych
    Podjęliśmy decyzję o sukcesywnym przywracaniu normalnej pracy w szpitalach jednoimiennych. Zaczniemy od miejsc, gdzie jest najmniej nowych zakażeń – zapowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski. Proces powrotu szpitali do normalnej pracy ma się rozpocząć 1 czerwca.
  • Niemożliwe? Możliwe!
    Właściwym nie jest pytanie, czy zasada: „jeden lekarz – jeden etat za 16750 PLN” jest możliwa do wprowadzenia, ale w jaki sposób ją wprowadzić. Oczekiwałbym, że stanie się to elementem szerszego planu budowy racjonalnego, wydolnego systemu – pisze Krzysztof Bukiel.