mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Guzy neuroendokrynne – część I

08.02.2010
Najważniejsze zasady diagnostyki i leczenia w świetle aktualnych rekomendacji Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych[1-5]
prof. dr hab. med. Barbara Jarząb i dr med. Daria Handkiewicz-Junak

ZESTAWIENIE SKRÓTÓW: 5-HIAA – kwas 5-hydroksyindolooctowy, CgA – chromogranina A, DES – rozproszony układ neuroendokrynny, DZM – dobowa zbiórka moczu, ECL – enterochromatofinopodobny, ENETS – European Neuroendocrine Tumor Society, EUS – ultrasonografia endoskopowa, GEP NET – guzy neuroendokrynne żołądkowo-jelitowo-trzustkowe, HPF – pole widzenia pod dużym powiększeniem, MEN1 – zespół gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1, mIBG – meta-jodobenzylguanidyna, MRI – tomografia rezonansu magnetycznego, NET – guzy neuroendokrynne, NF – nerwiakowłókniakowatość, NF-1 – nerwiakowłókniakowatość typu I, NSE – swoista enolaza neuronowa, PNET – guzy neuroendokrynne trzustki, PGP 9,5 – białko 9,5, SRS – somatostatynowa scyntygrafia receptorowa, SST – somatostatyna, SSTR – receptor somatostatynowy, SYN – synaptofizyna, TK – tomografia komputerowa, USG – ultrasonografia, VIP – wazoaktywny peptyd jelitowy, WHO – World Health Organization, ZES – zespół Zollingera i Ellisona

opracowały na podstawie rekomendacji uczestników okrągłego stołu (w kolejności alfabetycznej: E. Bar-Andziak, Warszawa; M. Bolanowski, Wrocław; J. Ćwikła, Warszawa; W. de Herder, Rotterdam [Holandia]; J. Dzielicki, Zabrze; M. Falconi, Verona [Włochy]; W. Foltyn, Zabrze; Z. Gaciong, Warszawa; D. Handkiewicz-Junak, Gliwice; A. Hubalewska-Dydejczyk, Kraków; B. Jarząb, Gliwice; A. Jeziorski, Łodź; B. Kos-Kudła, Zabrze; A. Kowalska, Kielce; L. Królicki, Warszawa; M. Krzakowski, Warszawa; B. Kryszałowicz, Warszawa; B. Krzyżanowska-Świniarska, Szczecin; J. Kunikowska, Warszawa; L. Kvols, Tampa, Fla [USA]; Dermot O'Toole, Dublin [Irlandia]; P. Lampe, Katowice; V. Matyja, Zabrze; G. Mełeń-Mucha, Łódź; A. Milewicz, Wrocław; A. Nasierowska-Guttmejer, Warszawa; A. Nowak, Katowice; E. Nowakowska-Duława, Katowice; J. Omyła-Staszewska, Warszawa; J. Pająk, Katowice; S. Rudzki, Lublin; G. Rydzewska, Warszawa; J. Sowiński, Poznań; T. Starzyńska Szczecin; J. Strzelczyk, Zabrze; K. Sworczak, Gdańsk; A. Syrenicz, Szczecin; A. Szawłowski, Warszawa; D. Waśko-Czopnik, Wrocław; M. Wroński, Warszawa; A. Zemczak, Zabrze; W. Zgliczyński, Warszawa)
prof. dr hab. med. Barbara Jarząb
Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
i dr med. Daria Handkiewicz-Junak
z Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Zobacz również:
Guzy neuroendokrynne – część II
Nowoczesne zasady postępowania w świetle rekomendacji Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych

Wprowadzenie

Guzy neuroendokrynne żołądkowo-jelitowo-trzustkowe (gastro-entero-pancreatic neuroendocrine tumors – GEP NET) wywodzą się z komórek rozproszonego układu neuroendokrynnego (diffuse endocrine system – DES), który składa się z 15 typów wyspecjalizowanych komórek znajdujących się w całym przewodzie pokarmowym i trzustce.[6] Przeszło połowę z nich stanowią rakowiaki. Guzy neuroendokrynne mogą wykazywać czynność hormonalną, jednak znaczna ich część nie produkuje wystarczającej ilości hormonów i/lub amin biogennych, aby wywołać objawy.

O tym się mówi

  • Szybsza intensyfikacja i personalizacja leczenia
    Konferencja Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyniosła zapowiedź przemeblowania metod terapeutycznych niewydolności serca. Czas przygotować się na rewolucję – komentuje prof. Przemysław Leszek.
  • POZ musi otrzymać narzędzia
    Jeśli na poziomie POZ ma się zatrzymywać 80-85 proc. pacjentów, musimy mieć rzeczywistą możliwość koordynacji opieki nad pacjentami – o pracach zespołu do spraw zmian w POZ mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.
  • MZ: chirurgiczny asystent odciąży lekarza
    Resort zdrowia chce, by ratownicy medyczni i pielęgniarki mogli podnosić kwalifikacje zawodowe i po nabyciu dodatkowej wiedzy i umiejętności asystowali lekarzom przy operacjach oraz wykonywali określone czynności przed zabiegami chirurgicznymi i po nich.