mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej u dorosłych i zasady stosowania 23-walentnej szczepionki polisacharydowej w grupach ryzyka. Aktualne wytyczne Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień (ACIP )

09.06.2011
Opracowanie na podstawie: Centers for Disease Control and Prevention: Updated recommendations for prevention of invasive pneumococcal disease among adults using the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV-23)
Centers for Disease Control and Prevention: Prevention of pneumococcal disease among infants and children – use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine
Centers for Disease Control and Prevention: Prevention of pneumococcal disease: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
MMWR, 2010; 59: 1102–1106
MMWR, 2010; 59 (RR-11): 1–18
MMWR, 1997; 46 (RR-8): 1–24

Wybrane treści dla pacjenta
  • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Kaszel palacza
  • Szczepienie przeciwko pneumokokom
  • Astma u palaczy
  • Szczepienie przeciwko meningokokom
  • Szczepienie przeciwko gruźlicy
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
O tym się mówi