mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Nie wykazano związku między szczepieniem przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B a zachorowaniem na stwardnienie rozsiane

26.03.2001
Hepatitis B vaccination and the risk of multiple sclerosis.
Ascherio A. i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2001; 344: 327-332

Wybrane treści dla pacjenta
 • Dieta w stwardnieniu rozsianym
 • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
 • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
 • Szczepienie przeciwko meningokokom
 • Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
 • Szczepienie przeciwko środkowoeuropejskiemu odkleszczowemu zapaleniu mózgu
 • Szczepienie przeciwko WZW typu B
 • Szczepienie przeciwko gruźlicy
 • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
 • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
O tym się mówi
 • Ile szpitali potrzebujemy w Polsce?
  Żaden szpital nie zostanie zamknięty. Ale co to w zasadzie znaczy „szpital” i czy brak zagrożenia likwidacją oznacza brak zmian?
 • Pozorny sprzeciw
  Ministerstwo nauki tworzy grunt pod umożliwienie kontynuowania kształcenia przyszłych lekarzy w szkołach, które nie mają wymaganego zaplecza dydaktycznego – uważają przedstawiciele samorządu lekarskiego.
 • System przypomina zmurszały budynek
  Liczyliśmy na to, że ten rząd zmieni metodę i ustawę, stanie w prawdzie i głośnio przyzna, że pieniędzy jest zdecydowanie za mało. Tak się nie stało, kontynuowana jest polityka zaciemniania obrazu, co nas bardzo boli – mówi prezes NRL Łukasz Jankowski.