Trądzik odwrócony w populacji pediatrycznej

14.06.2021
Omówienie artykułu: Hidradenitis Suppurativa in the Pediatric Population. An International, Multicenter, Retrospective, Cross-sectional Study of 481 Pediatric Patients.
Liy-Wong C., Kim M., Kirkorian Y. i wsp.
JAMA Dermatol. 2021; 157(4): 385–391

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: HS – trądzik odwrócony

Trądzik odwrócony (hidradenitis suppurativa – HS) jest przewlekłą, nawracającą chorobą skóry, typowo objawiającą się występowaniem bolesnych, głęboko umiejscowionych zmian zapalnych zlokalizowanych w okolicach zawierających gruczoły apokrynowe: dołach pachowych, pachwinach, okolicy anogenitalnej. Zmiany zwykle pojawiają się po okresie dojrzewania, w 20.–24. roku życia.

Autorzy artykułu zwrócili uwagę na niedoszacowanie problemu HS w populacji pediatrycznej. Celem międzynarodowego, wieloośrodkowego, retrospektywnego badania przekrojowego obejmującego 481 pacjentów z HS w wieku 1–18 lat była analiza struktury demograficznej, cech klinicznych, chorób współistniejących, stosowanego leczenia oraz jego efektów w tej grupie. Dane zebrano z ośrodków zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (6), Kanadzie (1), Izraelu (1), Australii (1) i Włoszech (1) na podstawie dokumentacji medycznej z lat 1996–2017. Kryterium włączenia pacjenta do badania stanowił obraz kliniczny odpowiadający HS oraz czas występowania zmian powyżej 6 miesięcy. Celem analizy wyników zastosowano metody statystyki opisowej.

Wykazano, że w analizowanej populacji 80% pacjentów z HS stanowiły osoby płci żeńskiej. Średni wiek wystąpienia objawów wynosił 12,5 (±2,9) roku, a wiek rozpoznania 14,4 (±3,5) roku. Mediana czasu trwania choroby do momentu rozpoznania wyniosła 2,5 roku. Choroba najczęściej rozpoczynała się jako torbiele/ropnie (48%), ból/tkliwość w zajętym obszarze (25%), grudki lub krosty (24%). W przypadku 48% pacjentów już podczas pierwszego badania dermatologicznego stwierdzono cechy bliznowacenia. U 288 pacjentów zastosowano ocenę w klasyfikacji Hurleya (tab. 1), klasyfikując zmiany w 47% jako stadium I, w 45% – stadium II, 8% – stadium III.

Tabela 1. Klasyfikacja trądziku odwróconego wg Hurleya.
Stadium I Obecność ropni, bez przetok i bliznowacenia
Stadium II Nawrotowe ropnie z formowaniem przetok i bliznowaceniem
Stadium III Zmiany rozsiane lub obejmujące kilka lokalizacji z formowaniem ropni, przetok, bliznowaceniem

U 41% pacjentów potwierdzono występowanie HS w wywiadzie rodzinnym. 85% pacjentów miało choroby współistniejące, głównie otyłość (263 pacjentów) oraz trądzik pospolity (118 pacjentów). U 79% pacjentów występowały powikłania choroby, najczęściej blizny oraz przykurcze. Metody leczenia zastosowane u pacjentów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Metody leczenia zastosowane w badanej populacji pediatrycznej z HS. W nawiasach przedstawiono odsetek pacjentów w badanej populacji, u których zastosowano daną interwencję.
Leczenie miejscowe (88%) Ogólna antybiotykoterapia (79%) Inne metody leczenia
Klindamycyna (75%) Doksycyklina (48%) Laser (14%)
Przemywanie roztworem nadtlenku benzoilu (60%) Klindamycyna (23%) Terapia hormonalna (10%)
Nadtlenek benzoilu (42%) Ryfampicyna (8%) Suplementacja cynku (9%)
Przemywanie roztworem chlorheksydyny (30%) Trimetoprym i sulfametoksazol (5%) Leczenie chirurgiczne (7%)
Miejscowo stosowane retinoidy (25%) Cefaleksyna (5%) Ogólnie stosowane retinoidy (6%)
Przemywanie roztworem triklosanu (5%) Erytromycyna (2%) Wsparcie psychologiczne (4%)
Mupirocyna (5%) Limecyklina (2%) Leczenie biologiczne (4%)
Sól srebrowa sulfadiazyny (2%) Amoksycylina (1%) Wsparcie żywieniowe (dietetyka) (2%)
Dapson (2%) Cyprofloksacyna (1%)
Gentamycyna (1%) Amoksycylina z kwasem klawulanowym (1%)
Kwas fusydowy (1%) Klarytromycyna (1%)
Klobetazol (1%) Dikloksacylina (0,7%)
Cefadroksyl (0,5%)
Metronidazol (0,5%)
Tetracyklina (0,5%)
Moksyfloksacyna (0,2%)
strona 1 z 2
Wybrane treści dla pacjenta:

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.