Zmiany odmrozinowe w przebiegu COVID-19

05.07.2021
Omówienie artykułu: Epidemiologic Analysis of Chilblains Cohorts Before and During the COVID-19 Pandemic.
L McCleskey P.E., Zimmerman B., Lieberman A. i wsp.
JAMA Dermatol. 2021 Jun 23.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: SD – odchylenie standardowe, CI – przedział ufności

Zmiany odmrozinowe należą do grupy zapalnych dermatoz, pojawiają się w wyniku ekspozycji na wilgoć i chłód, manifestując się głównie w obrębie grzbietowej powierzchni rąk i stóp. Dotychczasowe doniesienia o związku występowania odmrozin z przebyciem zakażenia SARS-CoV-2 opierały się głównie na opisach przypadków i serii przypadków, w których objawy choroby wirusowej poprzedzały wystąpienie odmrozin maksymalnie o 30 dni.

Celem badania epidemiologicznego, przeprowadzonego w Kalifornii, była ocena związku pomiędzy zapadalnością na COVID-19 i występowaniem zmian odmrozinowych na danym terenie. W tym celu przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe, obejmujące pacjentów figurujących w rejestrze medycznym Kaiser Permanente Northern California. Głównym analizowanym punktem końcowym było występowanie odmrozin. Dane dotyczące występowania zmian odmrozinowych w grupie kontrolnej (539 osób) pochodziły z okresu od 1 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2019 r., w grupie badanej zaś (780 osób) od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 r.. Informacje na temat zapadalności na COVID-19 w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. zebrano z 23 ośrodków. Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi STROBE.

W charakterystyce grupy badanej i kontrolnej uwzględniono wiek, płeć, pochodzenie etniczne, BMI, specjalizację lekarza, który ustalił rozpoznanie odmrozin, formę wizyty (osobista lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych), stwierdzoną inną, niż COVID-19, przyczynę występowania odmrozin (wybrane informacje zestawiono w tab. 1). W celu porównania charakterystyki grup zastosowano test chi2.

Tabela 1. Porównanie grupy kontrolnej i badanej pod względem wybranych cech
Cecha Grupa kontrolna Grupa badana Wartość p*
Liczebność grupy 539 osób 780 osób -
Średni wiek 44,7 roku (SD**: 24,3) 36,8 roku (SD: 21,8) p <0,001
Płeć
Kobiety 370 (68,6%) 464 (59,5%) p <0,001
Mężczyźni 169 (31,4%) 316 (40,5%)
Pochodzenie etniczne
Afroamerykanie 28 (5,2%) 20 (2,6%) p <0,99
Azjaci 118 (21,9%) 227 (29,1%)
Latynosi 69 (12,8%) 72 (9,2%)
Rasa kaukaska 289 (53,6%) 387 (49,6%)
Inne 35 (6,5%) 74 (9,5%)
Specjalizacja lekarza, który postawił diagnozę zmian odmrozinowych
Dermatologia 92 (17,1%) 165 (21,2%) p <0,001
Medycyna rodzinna 347 (64,4%) 570 (73,1%)
Podologia 37 (6,9%) 17 (2,2%)
Reumatologia 32 (5,9%) 15 (1,9%)
Inna 31 (5,8%) 13 (1,7%)
Rodzaj wizyty
Wizyta osobista 427 (79,2%) 67 (8,6%) p <0,001
Wizyta za
pośrednictwem
systemów
teleinformatycznych
112 (20,8%) 713 (91,4%)
Stwierdzona przyczyna występowania zmian odmrozinowych
Zespół Raynauda 30 (5,6%) 9 (1,2%) p <0,001
Nadpotliwość 3 (0,6%) 4 (0,5%) p <0,91
Choroby tkanki łącznej 17 (3,2%) 7 (0,9%) p <0,003
Dyskrazja krwi 1 (0,2%) 2 (0,3%) p <0,79
*za istotną statystycznie przyjmuje się wartość p <0,05
**SD – odchylenie standardowe
strona 1 z 2

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Konferencje i szkolenia dermatologiczne

American Academy of Dermatology Summer Meeting 05-08.08.2021r.

III Bieszczadzkie Spotkania z Dermatologią 1-3.09.2021r.

EADV’s 30th Anniversary Congress 29.09-02.10.2021r.

WAWDERM 2021 Warszawskie Dni Dermatologiczne 14-16.10.2021r.

11th World Congress on Itch (WCI) 22-23.10.2021r.

11. Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 19-20.11.2021r.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.