Zagadka 90. na temat lokalizacji zawału serca i zaburzeń przewodzenia śródkomorowego

03.08.2018
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
Warszawa

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Diagnostyka zawału serca
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
  • Zawał serca
  • Elektrokardiograficzny test wysiłkowy
  • Arytmie komorowe
  • Elektrokardiografia (EKG)
  • Zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)

EKG u dzieci – kompendium

Badanie EKG w praktyce:
• wskazania
• wykonanie
• interpretacja

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!