Zagadka 90. na temat lokalizacji zawału serca i zaburzeń przewodzenia śródkomorowego

03.08.2018
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
Warszawa

Wybrane treści dla pacjenta
  • Koronarografia
  • Zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
  • Elektrokardiografia (EKG)
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Zawał serca
  • Ostre zespoły wieńcowe (OZW)
  • Zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)
  • Migotanie przedsionków
  • Zespół preekscytacji

EKG u dzieci – kompendium

Badanie EKG w praktyce:
• wskazania
• wykonanie
• interpretacja

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.