eMPendium wiedza

Na komputery PC z systemem Windows 10/11 lub nowszym

eMPendium wiedza to aplikacja, która pozwala na korzystanie w codziennej pracy z elektronicznych wersji:

 • najważniejszych podręczników Medycyny Praktycznej
 • artykułów publikowanych na łamach czasopism Medycyny Praktycznej
 • aktualizowanej na bieżąco bazy leków Medycyny Praktycznej.

Aplikacja została wyposażona w opcję zaawansowanego wyszukiwania pozycji, która umożliwia przeszukiwanie treści książek i czasopism, z uwzględnieniem zdefiniowanych słów kluczowych i ich synonimów. Program stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy w krótkim czasie chcą uzyskać wyczerpujące informacje na niemal każdy temat związany z medycyną.

Podręczniki:

Elektroniczna wersja najważniejszych książek Medycyny Praktycznej, zgodnych z zasadami EBM (evidence-based medicine) i opracowanych na podstawie wytycznych postępowania renomowanych towarzystw naukowych. Aktualizowane są w oparciu o obowiązujące wytyczne oraz ważne badania kliniczne.
Program pozwala na interaktywne korzystanie z zawartości podręczników, np. wgląd w historię przeglądania oraz zapisywanie najważniejszych rozdziałów w zakładkach. Każda książka zawiera dodatkowo ryciny, tabele oraz filmy.

Podręczniki dostępne w programie eMPendium wiedza:

 • Interna Szczeklika – podręcznik chorób wewnętrznych
 • Kardiologia
 • Hipertensjologia
 • Hematologia
 • ABC zabiegów w pediatrii
 • Podstawy chirurgii – wydanie 2022
 • Pediatria.

Czasopisma:

Artykuły publikowane na łamach czasopism Medycyny Praktycznej w nowoczesnej formie elektronicznej prenumeraty. Aplikacja pozwala na interaktywne korzystanie z ich treści (dotyczy czasopism wydawanych od początku 2009 roku). Daje możliwość szybkiego wyszukiwania interesujących pozycji i informacji, a także dodawania własnych notatek.
Licencja upoważnia każdego prenumeratora do korzystania z całego archiwum dostępnych w programie artykułów.*

Czasopisma dostępne w programie eMPendium wiedza:

 • Medycyna Praktyczna (miesięcznik)
 • Medycyna Praktyczna – Pediatria
 • Medycyna Praktyczna – Chirurgia
 • Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo
 • Medycyna Praktyczna – Neurologia
 • Medycyna Praktyczna – Psychiatria
 • Medycyna Praktyczna – Szczepienia
 • Medycyna Praktyczna – Lekarz Rodzinny
 • Medycyna Praktyczna – Onkologia (numery archiwalne).

* Ze względu na specyfikę praw autorskich niektóre artykuły, zwłaszcza opublikowane w starszych rocznikach czasopism, nie są dostępne w wersji elektronicznej (dotyczy części artykułów z 2008 roku i starszych) lub są dostępne w wersji elektronicznej wyłącznie dla posiadaczy drukowanej wersji czasopisma (dotyczy części artykułów z lat 2009–2010).

Indeks leków:

Aktualizowany na bieżąco i uwzględniający obowiązującą listę refundacyjną system informacji o lekach, opracowany przez zespół redakcyjny Medycyny Praktycznej. Pozwala na zaawansowane wyszukiwanie pozycji z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji (UNI, ATC, GF, NH, NM).
Codzienne aktualizacje programu obejmują pod względem opisu, dostępności na rynku lub ceny zmiany kilkudziesięciu preparatów. W dniach poprzedzających wprowadzenie nowych rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących listy leków refundowanych analizowanych jest nawet kilka tysięcy pozycji. Korzystając z aktualnych list refundacyjnych, aplikacja proponuje domyślną odpłatność.
Wszelkie zmiany w wykazie leków refundowanych udostępniane są w programie na bieżąco. Dzięki temu w opinii większości lekarzy baza leków Medycyny Praktycznej jest najbardziej wiarygodna spośród dostępnych na rynku.

Indeks leków w programie obejmuje:

 • ponad 5300 opisów preparatów – zarejestrowane wskazania dla leków refundowanych
 • ponad 1000 opisów substancji
 • ponad 11000 pozycji z cenami leków refundowanych i nierefundowanych
 • zawsze aktualne dane o poziomach refundacji i dostęp do charakterystyki produktu leczniczego dla leków refundowanych.

Zobacz, jak wygląda aplikacja.