73-letni pacjent z zespołem Eisenmengera leczony antagonistą receptora endoteliny

73-letni pacjent z zespołem Eisenmengera leczony antagonistą receptora endoteliny
09.07.2018
dr. n. med. Magdalena Michalak, dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska, prof. PUM
Klinika Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie