Czy midazolam i.m. może stanowić korzystną alternatywę dla lorazepamu i.v. w leczeniu stanu padaczkowego u dzieci?

Czy midazolam i.m. może stanowić korzystną alternatywę dla lorazepamu i.v. w leczeniu stanu padaczkowego u dzieci?
18.10.2012
Omówienie artykułu: Intramuscular versus intravenous therapy for prehospital status epilepticus
R. Silbergleit, V. Durkalski, D. Lowenstein i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2012; 366: 591–600

Opracowali: dr med. Dorota Włoch-Kopeć, dr med. Jan Brożek, dr med. Marek Bodzioch, dr med. Bożena Dubiel
Konsultował: prof. dr hab. med. Janusz Wendorff, Klinika Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Skróty: CI* – przedział ufności, i.m. – domięśniowo, ITT* – analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem, i.v. – dożylnie, NNT*number needed to treat, OIT – oddział intensywnej terapii, RB* – względna korzyść, RBI* – względne zwiększenie korzyści, RCT* – badanie z randomizacją, RR* – ryzyko względne, RRR* – względne zmniejszenie ryzyka

__________________________
* Kryteria wyboru badań, opis procesu kwalifikacji oraz słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych znajdują się na stronie internetowej Medycyny Praktycznej w zakładce Artykuły (www.mp.pl/artykuly/slownik)

Wprowadzenie

Jak najszybsze ustąpienie drgawek jest podstawowym celem leczenia stanu padaczkowego. W leczeniu przedszpitalnym najczęściej stosuje się dożylnie (i.v.) pochodne benzodiazepiny. W związku z utrudnionym dostępem do żyły u chorych z napadem drgawkowym niektórzy ratownicy stosują midazolam domięśniowo (i.m.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań

Partner