Czy midazolam i.m. może stanowić korzystną alternatywę dla lorazepamu i.v. w leczeniu stanu padaczkowego u dzieci?

Czy midazolam i.m. może stanowić korzystną alternatywę dla lorazepamu i.v. w leczeniu stanu padaczkowego u dzieci?
18.10.2012
Omówienie artykułu: Intramuscular versus intravenous therapy for prehospital status epilepticus
R. Silbergleit, V. Durkalski, D. Lowenstein i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2012; 366: 591–600

Opracowali: dr med. Dorota Włoch-Kopeć, dr med. Jan Brożek, dr med. Marek Bodzioch, dr med. Bożena Dubiel
Konsultował: prof. dr hab. med. Janusz Wendorff, Klinika Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Skróty: CI* – przedział ufności, i.m. – domięśniowo, ITT* – analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem, i.v. – dożylnie, NNT*number needed to treat, OIT – oddział intensywnej terapii, RB* – względna korzyść, RBI* – względne zwiększenie korzyści, RCT* – badanie z randomizacją, RR* – ryzyko względne, RRR* – względne zmniejszenie ryzyka

__________________________
* Kryteria wyboru badań, opis procesu kwalifikacji oraz słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych znajdują się na stronie internetowej Medycyny Praktycznej w zakładce Artykuły (www.mp.pl/artykuly/slownik)

Wprowadzenie

Jak najszybsze ustąpienie drgawek jest podstawowym celem leczenia stanu padaczkowego. W leczeniu przedszpitalnym najczęściej stosuje się dożylnie (i.v.) pochodne benzodiazepiny. W związku z utrudnionym dostępem do żyły u chorych z napadem drgawkowym niektórzy ratownicy stosują midazolam domięśniowo (i.m.).

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Gdańsk – 21 kwietnia 2018 r.: IVPomorskie Wiosenne Spotkanie Pediatryczne, szczegółowe informacje »

Przegląd badań

Partner