Stosowanie glikokortykosteroidów i LABA z jednego inhalatora w leczeniu astmy w Polsce

Stanowisko ekspertów w sprawie stosowania glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptora β2 z jednego inhalatora w leczeniu astmy w Polsce

22.11.2013
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński1, prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala2, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi3, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna4, prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa5, prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak6
1 Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,
2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
3 Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,
4 Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
5 Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce Zdroju,
6 Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Skróty: GKSw (ICS) – glikokortykosteroidy wziewne, LABA – długo działający agoniści receptora β2, NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
Uwaga: Artykuł został oparty na wynikach raportu „Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) w wybranych krajach europejskich”. IMS Health Polska, 10.01.2013.

Na podstawie przeprowadzonych w Polsce badań epidemiologicznych nad występowaniem astmy i chorób alergicznych, w szczególności badań PMSEAD i ECAP,1 stwierdzono, że znacząca część przypadków astmy w Polsce jest nierozpoznana2 (ryc. 1). Co gorsza, aż u połowy chorych z rozpoznaną astmą nie uzyskuje się dobrej kontroli choroby, co potwierdzają dane z zakrojonych na szeroką skalę międzynarodowych obserwacji przesiewowych3,4 oraz własne doświadczenie kliniczne ekspertów.

Zdjęcie tygodnia

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.