Czy GER może prowadzić do astmy oskrzelowej?

14.01.2021

Odpowiedziała

dr hab. n. med. Andrea Horvath
Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wśród licznych objawów GERD eksperci wymieniają także objawy ze strony układu oddechowego (p. pyt. Jakie są objawy choroby refluksowej przełyku u dzieci i młodzieży?), w tym zaostrzenie astmy oskrzelowej. Takie objawy występują przede wszystkim u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (mózgowym porażeniem dziecięcym, wiotkością lub spastycznością mięśni), leżących, u których łatwiej dochodzi do zarzucania kwaśnej treści do przełyku i mikroaspiracji do dróg oddechowych.

Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy GERD a zaostrzeniami astmy oskrzelowej jest jednak tak rzadki, że eksperci zalecają leczenie IPP lub H2-blokerami pacjentów z podejrzeniem GERD i objawami wyłącznie ze strony dróg oddechowych (kaszel, świszczący oddech) jedynie po wcześniejszym potwierdzeniu GERD w badaniach dodatkowych.

Piśmiennictwo:

1. Rosen R., Vandenplas Y., Singendonk M. i wsp.: Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: joint recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2018; 66 (3): 516–554
2. Vaezi M.F., Katzka D., Zerbib F.: Extraesophageal symptoms and diseases attributed to gerd: where is the pendulum swinging now? Clin. Gastroenterol. Hepatol., 2018; 16 (7): 1018–1029

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej