Badania kliniczne w chorobach reumatologicznych w Polsce

Lokalizacja Ośrodek Jednostka chorobowa Badany lek Nazwa badania Szczegółowe informacje Oryginalna nazwa badania
dolnośląskie Wrocław RZS BI 695500 Skuteczność, farmakokinetyka i bezpieczeństwo BI 695500 w porównaniu rytuksymabem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01682512?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=1 Efficacy, Pharmacokinetics, and Safety of BI 695500 in Patients With Rheumatoid Arthritis
dolnośląskie Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 podawanego w monoterapii przez 24 tygodnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią reumatoidalnego zapalenia stawów pomimo leczenia metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01894516?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=11 Dose-finding Study of GLPG0634 as Monotherapy in Active Rheumatoid Arthritis (RA) Patients (DARWIN2)
dolnośląskie Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
dolnośląskie 50-088 Wrocław - Synexus Polska Sp. z o.o. Oddz. we Wroclawiu ŁZS tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów i niepełną odpowiedzią na leczenie co najmniej jednym inhibitorem TNF. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01882439?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=2 Tofacitinib In Psoriatic Arthritis Subjects With Inadequate Response to TNF Inhibitors
dolnośląskie 50-088 Wrocław - Synexus Polska Sp. z o.o. Oddz. we Wroclawiu ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
dolnośląskie 50-088 Wrocław - Synexus Polska Sp. z o. o. Oddzial we Wroclawiu RZS tofacytynib Bezpieczeństwo tofacytynibu w porównaniu do inhibitorów TNF- α u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie fazy III b/IV. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02092467?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=6 Safety Study Of Tofacitinib Versus Tumor Necrosis Factor (TNF) Inhibitor In Subjects With Rheumatoid Arthritis
dolnośląskie 51-318 Wrocław ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
dolnośląskie 51-318 Wrocław ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
dolnośląskie 50-088 Wrocław ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
dolnośląskie 50-088 Wrocław ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
dolnośląskie 53-658 Wrocław ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
dolnośląskie Wrocław RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
dolnośląskie 50-368 Wrocław ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
dolnośląskie 50-368 Wrocław ŁZS secukinumab Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja leczenia podskórnego secukinumabem (AIN457) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01752634?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=16 Efficacy at 24 Weeks With Long Term Safety, Tolerability and Efficacy up to 5 Years of Secukinumab in Patients of Active Psoriatic Arthritis
dolnośląskie 52-114 Wrocław - Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wroclawiu, Oddzial Pediatryczno MIZS etanercept Długoterminowe badanie otwarte oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kliniczną etanerceptu w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01421069?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=27 Extension Study Evaluating Etanercept in 3 Subtypes of Childhood Arthritis
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz RZS BI 695500 Skuteczność, farmakokinetyka i bezpieczeństwo BI 695500 w porównaniu rytuksymabem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01682512?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=1 Efficacy, Pharmacokinetics, and Safety of BI 695500 in Patients With Rheumatoid Arthritis
kujawsko-pomorskie 85-168 Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. J. Biziela w Bydgoszczy ŁZS tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów i niepełną odpowiedzią na leczenie co najmniej jednym inhibitorem TNF. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01882439?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=2 Tofacitinib In Psoriatic Arthritis Subjects With Inadequate Response to TNF Inhibitors
kujawsko-pomorskie 85-168 Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
kujawsko-pomorskie 85-168 Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
kujawsko-pomorskie 85-015 Bydgoszcz - MRI Unit: NZOZ MCD VOXEL ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
kujawsko-pomorskie 85-168 Bydgoszcz, Klinika Reumatologii i Ukladowych Chorob Tkanki Lacznej ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
kujawsko-pomorskie 85-168 Bydgoszcz RZS sarilumab Skuteczność i bezpieczeństwo sarilumabu dołączanego do niebiologicznych LMPCh u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów mających niepełną odpowiedź lub nietolerancję inhibitorów TNF- α. Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01709578?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=5 To Evaluate The Effect Of SAR153191 (REGN88) Added To Other RA Drugs In Patients With RA Who Are Not Responding To Or Intolerant Of Anti-TNF Therapy (SARIL-RA-TARGET)
kujawsko-pomorskie 85-168 Bydgoszcz RZS baricitinib Skuteczność i bezpieczeństwo baricitinibu (LY3009104) u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności mających niepełną odpowiedź na leczenie konwencjonalnymi LMPCh. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo i aktywnym komparatorem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01710358?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=8 A Study in Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
kujawsko-pomorskie 85-168 Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy ŁZS tofacytynib Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania tofacitinibu (CP-690,550) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01976364?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=7 Open-Label Extension Study Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz (2 ośrodki) RZS BI 655064 Bezpieczeństwo, tolerancja, farmakokinetyka, farmakodynamika i efekt kliniczny wielokrotnych, wzrastających dawek BI 655064 u zdrowych ochotników oraz u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01751776?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=19 Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Clinical Effects of Multiple Rising Subcutaneous Doses of BI 655064 in Healthy Volunteers and in Rheumatoid Arthritis Patients With Prior Inadequate Response to Methotrexate Therapy
kujawsko-pomorskie 85-168 Bydgoszcz RZS baricitinib Długoterminowe badanie III fazy oceniające bezpieczeństwo I skuteczność baricitinibu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01885078?term=A+Phase+3%2C+Multicenter+Study+to+Evaluate+the+Long-Term+Safety+and+Efficacy+of+Baricitinib+in+Patients+With+Rheumatoid+Arthritis&rank=1 An Extension Study in Participants With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
kujawsko-pomorskie 85-168 Bydgoszcz RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
kujawsko-pomorskie 85-667 Bydgoszcz - Wojewodzki Szpital Dzieciecy im. J. Brudzinskiego MIZS etanercept Długoterminowe badanie otwarte oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kliniczną etanerceptu w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01421069?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=27 Extension Study Evaluating Etanercept in 3 Subtypes of Childhood Arthritis
kujawsko-pomorskie 87-100 Toruń - NZOZ Nasz Lekarz Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych z Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
kujawsko-pomorskie 87-100 Toruń - NZOZ Nasz Lekarz Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych z Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu RZS tofacytynib Bezpieczeństwo tofacytynibu w porównaniu do inhibitorów TNF- α u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie fazy III b/IV. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02092467?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=6 Safety Study Of Tofacitinib Versus Tumor Necrosis Factor (TNF) Inhibitor In Subjects With Rheumatoid Arthritis
kujawsko-pomorskie 87-100 Toruń - NZOZ Nasz Lekarz Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych z Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu ŁZS tofacytynib Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania tofacitinibu (CP-690,550) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01976364?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=7 Open-Label Extension Study Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis
kujawsko-pomorskie 87-100 Toruń - NZOZ Nasz Lekarz Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych z Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
kujawsko-pomorskie 87-100 Toruń - NZOZ Nasz Lekarz Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych z Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
lubelskie 20-582 Lublin - Zespól Poradni Specjalistycznych Reumed Filia nr 2 Onyksowa ŁZS tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów i niepełną odpowiedzią na leczenie co najmniej jednym inhibitorem TNF. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01882439?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=2 Tofacitinib In Psoriatic Arthritis Subjects With Inadequate Response to TNF Inhibitors
lubelskie 20-582 Lublin - Zespól Poradni Specjalistycznych Reumed Filia nr 2 Onyksowa ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
lubelskie 20-582 Lublin - Zespól Poradni Specjalistycznych Reumed Filia nr 2 Onyksowa ŁZS tofacytynib Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania tofacitinibu (CP-690,550) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01976364?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=7 Open-Label Extension Study Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis
lubelskie 20-582 Lublin - Zespól Poradni Specjalistycznych Reumed Filia nr 2 Onyksowa RZS tofacytynib Bezpieczeństwo tofacytynibu w porównaniu do inhibitorów TNF- α u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie fazy III b/IV. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02092467?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=6 Safety Study Of Tofacitinib Versus Tumor Necrosis Factor (TNF) Inhibitor In Subjects With Rheumatoid Arthritis
lubelskie 20-582 Lublin - Zespól Poradni Specjalistycznych Reumed Filia nr 2 Onyksowa ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
lubelskie 20-601 Lublin - MRI Unit: Top Medical ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
lubelskie 20-607 Lublin ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
lubelskie 20-607 Lublin ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
lubelskie 20-607 Lublin RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
lubelskie Lublin RZS sirukumab Badanie III fazy porównujące sirukumab (CNTO 136) z adalimumabem (Humira) stosowanymi w monoterapii w podaniach podskórnych, u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02019472?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=15 A Study Comparing Sirukumab (CNTO 136) Monotherapy With Adalimumab (HUMIRA®) Monotherapy in the Treatment of Active Rheumatoid Arthritis
lubelskie Lublin RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
lubelskie Lublin RZS BI 655064 Bezpieczeństwo, tolerancja, farmakokinetyka, farmakodynamika i efekt kliniczny wielokrotnych, wzrastających dawek BI 655064 u zdrowych ochotników oraz u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01751776?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=19 Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Clinical Effects of Multiple Rising Subcutaneous Doses of BI 655064 in Healthy Volunteers and in Rheumatoid Arthritis Patients With Prior Inadequate Response to Methotrexate Therapy
lubelskie 21-040 Świdnik ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
lubelskie 21-040 Świdnik ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
lubuskie 67-100 Nowa Sól - Twoja Przychodnia - Centrum Medyczne Nowa Sol ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
łódzkie 90-265 Łódź - Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "DERMED" Anna Kaszuba ŁZS tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów i niepełną odpowiedzią na leczenie co najmniej jednym inhibitorem TNF. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01882439?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=2 Tofacitinib In Psoriatic Arthritis Subjects With Inadequate Response to TNF Inhibitors
łódzkie 90-242 Łódź RZS baricitinib Skuteczność i bezpieczeństwo baricitinibu (LY3009104) u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności mających niepełną odpowiedź na leczenie konwencjonalnymi LMPCh. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo i aktywnym komparatorem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01710358?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=8 A Study in Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
łódzkie 90-242 Łódź RZS baricitinib Długoterminowe badanie III fazy oceniające bezpieczeństwo I skuteczność baricitinibu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01885078?term=A+Phase+3%2C+Multicenter+Study+to+Evaluate+the+Long-Term+Safety+and+Efficacy+of+Baricitinib+in+Patients+With+Rheumatoid+Arthritis&rank=1 An Extension Study in Participants With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
łódzkie 91-738 Łódź - Klinika Kardiologii i Reumatologii Dzieciecej MIZS CP-690,550 Długoterminowe badanie otwarte oceniające bezpieczeństwo CP-690,550 w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01500551?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=12 Long-Term Safety Study Of CP-690,550 In Patients With Juvenile Idiopathic Arthritis
łódzkie 90-242 Łódź ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
łódzkie 90-436 Łódź ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
łódzkie 90-242 Łódź ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
łódzkie 90-436 Łódź ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
łódzkie 90-265 Łódź ŁZS secukinumab Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja leczenia podskórnego secukinumabem (AIN457) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01752634?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=16 Efficacy at 24 Weeks With Long Term Safety, Tolerability and Efficacy up to 5 Years of Secukinumab in Patients of Active Psoriatic Arthritis
łódzkie Skierniewice RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
łódzkie Skierniewice - NZOZ Przychodnia Lekarska "Eskulap" RZS GLPG0635 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 podawanego w monoterapii przez 24 tygodnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią reumatoidalnego zapalenia stawów pomimo leczenia metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01894516?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=11 Dose-finding Study of GLPG0634 as Monotherapy in Active Rheumatoid Arthritis (RA) Patients (DARWIN2)
łódzkie Skierniewice - NZOZ Przychodnia Lekarska "Eskulap" RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badnie radnomomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
małopolskie Kraków RZS BI 695500 Skuteczność, farmakokinetyka i bezpieczeństwo BI 695500 w porównaniu rytuksymabem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01682512?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=1 Efficacy, Pharmacokinetics, and Safety of BI 695500 in Patients With Rheumatoid Arthritis
małopolskie 31-007 Kraków - Uniwersytet Jagielloński, dr med. Jan Sznajd jsznajd@gmail.com układowe zapalenia naczyń Obserwacyjne badanie prowadzone przez ACR/EULAR mające na celu stworzenie nowych kryteriów - diagnostycznych I klasyfikacyjnych w pierwotnych układowych zapaleniach naczyń. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01066208?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=4 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism (ACR/EULAR) Diagnostic and Classification Criteria for Primary Systemic Vasculitis
małopolskie 31-011 Kraków, NZOZ "Dobry Lekarz", Pl. Szczepański 3, piętro II +48 12 430 60 67 e-mail: przychodnia@dobrylekarz.com.pl RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 podawanego w monoterapii przez 24 tygodnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią reumatoidalnego zapalenia stawów pomimo leczenia metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01894516?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=11 Dose-finding Study of GLPG0634 as Monotherapy in Active Rheumatoid Arthritis (RA) Patients (DARWIN2)
małopolskie 31-011 Kraków, NZOZ "Dobry Lekarz", Pl. Szczepański 3, piętro II +48 12 430 60 67 e-mail: przychodnia@dobrylekarz.com.pl RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
małopolskie NOWOMED - Kraków RZS GLPG0635 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 podawanego w monoterapii przez 24 tygodnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią reumatoidalnego zapalenia stawów pomimo leczenia metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01894516?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=11 Dose-finding Study of GLPG0634 as Monotherapy in Active Rheumatoid Arthritis (RA) Patients (DARWIN2)
małopolskie NOWOMED - Kraków RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
małopolskie 30-349 Kraków - Centrum Medyczne Plejady, Ul. Miłkowskiego 11A / 128 RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
małopolskie Kraków, Okulickiego MCM RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
małopolskie 31-503 Kraków - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie MIZS CP-690,550 Długoterminowe badanie otwarte oceniające bezpieczeństwo CP-690,550 w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01500551?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=12 Long-Term Safety Study Of CP-690,550 In Patients With Juvenile Idiopathic Arthritis
małopolskie 31-503 Kraków - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie MIZS etanercept Długoterminowe badanie otwarte oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kliniczną etanerceptu w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01421069?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=27 Extension Study Evaluating Etanercept in 3 Subtypes of Childhood Arthritis
małopolskie 30-510 Kraków - Malopolskie Centrum Medyczne S.C. ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
małopolskie 31-209 Kraków RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
małopolskie 31-121 Kraków RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
małopolskie Kraków RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
małopolskie Kraków RZS BI 695500 Bezpieczeństwo i skuteczność BI 695500 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim, stopniu aktywności. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01955733?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=23 Safety and Efficacy of BI 695500 in Patients With Moderately to Severely Active Rheumatoid Arthritis
małopolskie 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, Szpital im. J. Dietla, Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi, Uniwersytet Jagielloński, kontakt: dr Bogdan Batko (12 687 62 61), dr Agata Schramm (12 687 62 10) RZS Wpływ leczenia biologicznego na ciśnienie tętnicze i funkcje śródbłonka u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, łuszczycowym zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02132234?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=24 Effects of Biological Treatment on Blood Pressure and Endothelial Function in Patients With Rheumatoid Arthritis, Psoriatic Arthritis and Ankylosing Spondylitis
małopolskie 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, Szpital im. J. Dietla, Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi, Uniwersytet Jagielloński, kontakt: dr Bogdan Batko (12 687 62 61), dr Agata Schramm (12 687 62 10) ŁZS Wpływ leczenia biologicznego na ciśnienie tętnicze i funkcje śródbłonka u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, łuszczycowym zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02132234?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=24 Effects of Biological Treatment on Blood Pressure and Endothelial Function in Patients With Rheumatoid Arthritis, Psoriatic Arthritis and Ankylosing Spondylitis
małopolskie 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4, Szpital im. J. Dietla, Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi, Uniwersytet Jagielloński, kontakt: dr Bogdan Batko (12 687 62 61), dr Agata Schramm (12 687 62 10) ZZSK Wpływ leczenia biologicznego na ciśnienie tętnicze i funkcje śródbłonka u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, łuszczycowym zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02132234?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=24 Effects of Biological Treatment on Blood Pressure and Endothelial Function in Patients With Rheumatoid Arthritis, Psoriatic Arthritis and Ankylosing Spondylitis
mazowieckie 05-825 Grodzisk Mazowiecki ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
mazowieckie Grodzisk Mazowiecki RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
mazowieckie 05-830 Nadarzyn - Nzoz "Lecznica Mak-Med S.C." ŁZS tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów i niepełną odpowiedzią na leczenie co najmniej jednym inhibitorem TNF. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01882439?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=2 Tofacitinib In Psoriatic Arthritis Subjects With Inadequate Response to TNF Inhibitors
mazowieckie 05-830 Nadarzyn - Nzoz "Lecznica Mak-Med S.C." ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
mazowieckie 05-830 Nadarzyn - Nzoz "Lecznica Mak-Med S.C." ŁZS tofacytynib Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania tofacitinibu (CP-690,550) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01976364?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=7 Open-Label Extension Study Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis
mazowieckie 05-830 Nadarzyn - Nzoz "Lecznica Mak-Med S.C." ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
mazowieckie 05-830 Nadarzyn RZS baricitinib Skuteczność i bezpieczeństwo baricitinibu (LY3009104) u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności mających niepełną odpowiedź na leczenie konwencjonalnymi LMPCh. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo i aktywnym komparatorem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01710358?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=8 A Study in Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
mazowieckie 05-830 Nadarzyn RZS baricitinib Długoterminowe badanie III fazy oceniające bezpieczeństwo I skuteczność baricitinibu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01885078?term=A+Phase+3%2C+Multicenter+Study+to+Evaluate+the+Long-Term+Safety+and+Efficacy+of+Baricitinib+in+Patients+With+Rheumatoid+Arthritis&rank=1 An Extension Study in Participants With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
mazowieckie Nadarzyn RZS sirukumab Badanie III fazy porównujące sirukumab (CNTO 136) z adalimumabem (Humira) stosowanymi w monoterapii w podaniach podskórnych, u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02019472?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=15 A Study Comparing Sirukumab (CNTO 136) Monotherapy With Adalimumab (HUMIRA®) Monotherapy in the Treatment of Active Rheumatoid Arthritis
mazowieckie 05-830 Nadarzyn - Nzoz "Lecznica Mak-Med S.C." RZS tofacytynib Bezpieczeństwo tofacytynibu w porównaniu do inhibitorów TNF- α u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie fazy III b/IV. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02092467?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=6 Safety Study Of Tofacitinib Versus Tumor Necrosis Factor (TNF) Inhibitor In Subjects With Rheumatoid Arthritis
mazowieckie 05-830 Nadarzyn RZS PF-04171327 Skuteczność i bezpieczeństwo PF-04171327 (1, 5, 10, 15 mg/dobę) w porównaniu do prednizonu (5, 10 mg/dobę) i placebo u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01393639?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=17 Study Comparing Doses Of An Experimental Glucocorticoid Compound To Prednisone And Placebo In Rheumatoid Arthritis
mazowieckie Nadarzyn RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
mazowieckie ŁZS tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów i niepełną odpowiedzią na leczenie co najmniej jednym inhibitorem TNF. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01882439?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=2 Tofacitinib In Psoriatic Arthritis Subjects With Inadequate Response to TNF Inhibitors
mazowieckie 02-653 Warszawa - Reumatika Centrum Reumatologii NZOZ ŁZS tofacytynib Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania tofacitinibu (CP-690,550) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01976364?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=7 Open-Label Extension Study Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis
mazowieckie 02-653 Warszawa - Reumatika Centrum Reumatologii NZOZ RZS baricitinib Długoterminowe badanie III fazy oceniające bezpieczeństwo I skuteczność baricitinibu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01885078?term=A+Phase+3%2C+Multicenter+Study+to+Evaluate+the+Long-Term+Safety+and+Efficacy+of+Baricitinib+in+Patients+With+Rheumatoid+Arthritis&rank=1 An Extension Study in Participants With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
mazowieckie 02-653 Warszawa RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
mazowieckie 00-909 Warszawa ŁZS secukinumab Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja leczenia podskórnego secukinumabem (AIN457) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01752634?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=16 Efficacy at 24 Weeks With Long Term Safety, Tolerability and Efficacy up to 5 Years of Secukinumab in Patients of Active Psoriatic Arthritis
mazowieckie 02-653 Warszawa ŁZS secukinumab Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja leczenia podskórnego secukinumabem (AIN457) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01752634?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=16 Efficacy at 24 Weeks With Long Term Safety, Tolerability and Efficacy up to 5 Years of Secukinumab in Patients of Active Psoriatic Arthritis
mazowieckie 02-653 Warszawa RZS sarilumab Skuteczność i bezpieczeństwo sarilumabu dołączanego do niebiologicznych LMPCh u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów mających niepełną odpowiedź lub nietolerancję inhibitorów TNF-α. Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01709578?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=5 To Evaluate The Effect Of SAR153191 (REGN88) Added To Other RA Drugs In Patients With RA Who Are Not Responding To Or Intolerant Of Anti-TNF Therapy (SARIL-RA-TARGET)
mazowieckie 02-653 Warszawa RZS baricitinib Skuteczność i bezpieczeństwo baricitinibu (LY3009104) u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności mających niepełną odpowiedź na leczenie konwencjonalnymi LMPCh. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo i aktywnym komparatorem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01710358?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=8 A Study in Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
mazowieckie 01-868 Warszawa - Medica Pro Familia Sp. z o.o. S.K.A. ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
mazowieckie 01-868 Warszawa - Medica Pro Familia Sp. z o.o. S.K.A. ŁZS tofacytynib Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania tofacitinibu (CP-690,550) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01976364?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=7 Open-Label Extension Study Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis
mazowieckie 01-868 Warszawa - Medica Pro Familia Sp. z o.o. S.K.A. RZS tofacytynib Bezpieczeństwo tofacytynibu w porównaniu do inhibitorów TNF- α u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie fazy III b/IV. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02092467?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=6 Safety Study Of Tofacitinib Versus Tumor Necrosis Factor (TNF) Inhibitor In Subjects With Rheumatoid Arthritis
mazowieckie 02-118 Warszawa - Rheuma-Medicus Zaklad Opieki Zdrowotnej ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
mazowieckie 02-118 Warszawa - Rheuma-Medicus Zaklad Opieki Zdrowotnej RZS tofacytynib Bezpieczeństwo tofacytynibu w porównaniu do inhibitorów TNF- α u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie fazy III b/IV. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02092467?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=6 Safety Study Of Tofacitinib Versus Tumor Necrosis Factor (TNF) Inhibitor In Subjects With Rheumatoid Arthritis
mazowieckie 02-118 Warszawa RZS sarilumab Skuteczność i bezpieczeństwo sarilumabu dołączanego do niebiologicznych LMPCh u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów mających niepełną odpowiedź lub nietolerancję inhibitorów TNF-α. Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01709578?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=5 To Evaluate The Effect Of SAR153191 (REGN88) Added To Other RA Drugs In Patients With RA Who Are Not Responding To Or Intolerant Of Anti-TNF Therapy (SARIL-RA-TARGET)
mazowieckie 02-118 Warszawa - Rheuma-Medicus Zaklad Opieki Zdrowotnej ŁZS tofacytynib Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania tofacitinibu (CP-690,550) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01976364?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=7 Open-Label Extension Study Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis
mazowieckie 02-653 Warszawa - Reumatika Centrum Reumatologii NZOZ ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
mazowieckie 02-758 Warszawa - Klinika Ambroziak Estederm Sp. z o.o. ,S.K.A ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
mazowieckie 02-758 Warszawa - Klinika Ambroziak Estederm Sp. z o.o. ,S.K.A ŁZS tofacytynib Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania tofacitinibu (CP-690,550) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01976364?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=7 Open-Label Extension Study Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis
mazowieckie Warszawa RZS BI 695500 Skuteczność, farmakokinetyka i bezpieczeństwo BI 695500 w porównaniu z Rytuksymabem u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01682512?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=1 Efficacy, Pharmacokinetics, and Safety of BI 695500 in Patients With Rheumatoid Arthritis
mazowieckie Warszawa - AMED Medical Center RZS GLPG0635 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 podawanego w monoterapii przez 24 tygodnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią reumatoidalnego zapalenia stawów pomimo leczenia metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01894516?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=11 Dose-finding Study of GLPG0634 as Monotherapy in Active Rheumatoid Arthritis (RA) Patients (DARWIN2)
mazowieckie Warszawa - AMED Medical Center RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
mazowieckie 01-192 Warszawa ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
mazowieckie 01-192 Warszawa ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
mazowieckie 04-141 Warszawa ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
mazowieckie 04-141 Warszawa ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
mazowieckie 02-118 Warszawa ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
mazowieckie 02-118 Warszawa ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
mazowieckie 02-653 Warszawa ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
mazowieckie 02-653 Warszawa ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
mazowieckie Warszawa RZS BI 655064 Bezpieczeństwo, tolerancja, farmakokinetyka, farmakodynamika i efekt kliniczny wielokrotnych, wzrastających dawek BI 655064 u zdrowych ochotników oraz u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01751776?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=19 Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Clinical Effects of Multiple Rising Subcutaneous Doses of BI 655064 in Healthy Volunteers and in Rheumatoid Arthritis Patients With Prior Inadequate Response to Methotrexate Therapy
mazowieckie 01-192 Warszawa RZS ABP501 Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania bezpieczeństwa i skuteczności leczenia ABP501 u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02114931?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=20 Long-term Safety and Efficacy of ABP 501 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
mazowieckie 01-518 Warszawa RZS ABP501 Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania bezpieczeństwa i skuteczności leczenia ABP501 u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02114931?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=20 Long-term Safety and Efficacy of ABP 501 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
mazowieckie Warszawa (2 ośrodki) RZS sirukumab Badanie III fazy porównujące sirukumab (CNTO 136) z adalimumabem (Humira) stosowanymi w monoterapii w podaniach podskórnych, u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02019472?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=15 A Study Comparing Sirukumab (CNTO 136) Monotherapy With Adalimumab (HUMIRA®) Monotherapy in the Treatment of Active Rheumatoid Arthritis
mazowieckie 02-637 Warszawa - Novartis Investigative Site MIZS canakinumab Długoterminowe badanie otwarte oceniające canakinumabu w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00891046?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=30 An Open-label Extension Study of Canakinumab in Patients With Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis and Active Systemic Manifestations Manifestations and Response Characterization Study in Canakinumab Treatment-naïve Patients With Active SJIA With and Without Fever.
mazowieckie Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Klinika i MIZS etanercept Długoterminowe badanie otwarte oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kliniczną etanerceptu w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01421069?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=27 Extension Study Evaluating Etanercept in 3 Subtypes of Childhood Arthritis
mazowieckie 96-300 Żyrardów RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
podkarpackie Stalowa Wola RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
podlaskie Białystok RZS BI 655064 Bezpieczeństwo, tolerancja, farmakokinetyka, farmakodynamika i efekt kliniczny wielokrotnych, wzrastających dawek BI 655064 u zdrowych ochotników oraz u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01751776?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=19 Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Clinical Effects of Multiple Rising Subcutaneous Doses of BI 655064 in Healthy Volunteers and in Rheumatoid Arthritis Patients With Prior Inadequate Response to Methotrexate Therapy
podlaskie Białystok RZS BI 695500 Skuteczność, farmakokinetyka i bezpieczeństwo BI 695500 w porównaniu rytuksymabem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01682512?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=1 Efficacy, Pharmacokinetics, and Safety of BI 695500 in Patients With Rheumatoid Arthritis
podlaskie 15-351 Białystok ŁZS secukinumab Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja leczenia podskórnego secukinumabem (AIN457) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01752634?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=16 Efficacy at 24 Weeks With Long Term Safety, Tolerability and Efficacy up to 5 Years of Secukinumab in Patients of Active Psoriatic Arthritis
podlaskie 15-879 Białystok - NZOZ Centrum Osteoporozy i Chorob Kostno-Stawowych J.Badurski S.J. ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
podlaskie 15-879 Białystok - NZOZ Centrum Osteoporozy i Chorob Kostno-Stawowych J.Badurski S.J. ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
podlaskie 15-351 Białystok - ZDROWIE OSTE-MEDIC s.c. L. i A. Racewicz, A. i J. Supronik ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
podlaskie 15-351 Białystok - ZDROWIE OSTE-MEDIC s.c. L. i A. Racewicz, A. i J. Supronik ŁZS tofacytynib Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania tofacitinibu (CP-690,550) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01976364?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=7 Open-Label Extension Study Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis
podlaskie 15-351 Białystok - ZDROWIE OSTE-MEDIC s.c. L. i A. Racewicz, A. i J. Supronik RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badnie radnomomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
podlaskie 15-099 Białystok RZS sarilumab Skuteczność i bezpieczeństwo sarilumabu dołączanego do niebiologicznych LMPCh u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów mających niepełną odpowiedź lub nietolerancję inhibitorów TNF-α. Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01709578?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=5 To Evaluate The Effect Of SAR153191 (REGN88) Added To Other RA Drugs In Patients With RA Who Are Not Responding To Or Intolerant Of Anti-TNF Therapy (SARIL-RA-TARGET)
podlaskie Białystok RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
podlaskie 15-351 Białystok - ZDROWIE OSTE-MEDIC s.c. L. i A. Racewicz, A. i J. Supronik RZS tofacytynib Bezpieczeństwo tofacytynibu w porównaniu do inhibitorów TNF- α u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie fazy III b/IV. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02092467?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=6 Safety Study Of Tofacitinib Versus Tumor Necrosis Factor (TNF) Inhibitor In Subjects With Rheumatoid Arthritis
podlaskie 15-351 Białystok RZS ABP501 Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania bezpieczeństwa i skuteczności leczenia ABP501 u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02114931?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=20 Long-term Safety and Efficacy of ABP 501 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
podlaskie 15-099 Białystok RZS ABP501 Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania bezpieczeństwa i skuteczności leczenia ABP501 u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02114931?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=20 Long-term Safety and Efficacy of ABP 501 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
pomorskie 80-546 Gdańsk RZS baricitinib Skuteczność i bezpieczeństwo baricitinibu (LY3009104) u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności mających niepełną odpowiedź na leczenie konwencjonalnymi LMPCh. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo i aktywnym komparatorem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01710358?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=8 A Study in Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
pomorskie 80-952 Gdańsk ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
pomorskie 80-952 Gdańsk ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
pomorskie 80-546 Gdańsk RZS baricitinib Długoterminowe badanie III fazy oceniające bezpieczeństwo I skuteczność baricitinibu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01885078?term=A+Phase+3%2C+Multicenter+Study+to+Evaluate+the+Long-Term+Safety+and+Efficacy+of+Baricitinib+in+Patients+With+Rheumatoid+Arthritis&rank=1 An Extension Study in Participants With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
pomorskie 81-384 Gdynia ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
pomorskie 81-384 Gdynia ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
pomorskie 81-759 Sopot RZS PF-04171327 Skuteczność i bezpieczeństwo PF-04171327 (1, 5, 10, 15 mg/dobę) w porównaniu do prednizonu (5, 10 mg/dobę) i placebo u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01393639?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=17 Study Comparing Doses Of An Experimental Glucocorticoid Compound To Prednisone And Placebo In Rheumatoid Arthritis
śląskie Bytom - Silesiana Centrum Medyczne RZS GLPG0635 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 podawanego w monoterapii przez 24 tygodnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią reumatoidalnego zapalenia stawów pomimo leczenia metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01894516?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=11 Dose-finding Study of GLPG0634 as Monotherapy in Active Rheumatoid Arthritis (RA) Patients (DARWIN2)
śląskie Bytom RZS sirukumab Badanie III fazy porównujące sirukumab (CNTO 136) z adalimumabem (Humira) stosowanymi w monoterapii w podaniach podskórnych, u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02019472?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=15 A Study Comparing Sirukumab (CNTO 136) Monotherapy With Adalimumab (HUMIRA®) Monotherapy in the Treatment of Active Rheumatoid Arthritis
śląskie 41-902 Bytom RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
śląskie Bytom - Silesiana Centrum Medyczne RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
śląskie Katowice - Medica Pro Familia Sp. z o.o. S.K.A RZS GLPG0635 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 podawanego w monoterapii przez 24 tygodnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią reumatoidalnego zapalenia stawów pomimo leczenia metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01894516?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=11 Dose-finding Study of GLPG0634 as Monotherapy in Active Rheumatoid Arthritis (RA) Patients (DARWIN2)
śląskie Katowice - Medica Pro Familia Sp. z o.o. S.K.A RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
śląskie Katowice - Samsung Bioepis Information Center +82-32-455-6711 RZS biopochodna adalimumabu Skuteczność, bezpieczeństwo, tolerancja, farmakokinetyka i immunogenność SB5 (biopochodnej adalimumabu) w porównaniu z Humira u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02167139?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=9 A Study Comparing SB5 to Humira® in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis Despite Methotrexate Therapy
śląskie 40-084 Katowice RZS baricitinib Skuteczność i bezpieczeństwo baricitinibu (LY3009104) u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności mających niepełną odpowiedź na leczenie konwencjonalnymi LMPCh. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo i aktywnym komparatorem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01710358?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=8 A Study in Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
śląskie 40-084 Katowice RZS baricitinib Długoterminowe badanie III fazy oceniające bezpieczeństwo I skuteczność baricitinibu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01885078?term=A+Phase+3%2C+Multicenter+Study+to+Evaluate+the+Long-Term+Safety+and+Efficacy+of+Baricitinib+in+Patients+With+Rheumatoid+Arthritis&rank=1 An Extension Study in Participants With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
śląskie 40-040 Katowice ŁZS brodalumab Skuteczność i bezpieczeństwo brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02024646?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=13 Study of Efficacy and Safety of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
śląskie 40-040 Katowice ŁZS brodalumab Skuteczność, bezpieczeństwo i wpływ na progresję radiologiczną brodalumabu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów: AMVISION-2. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02029495?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=14 Study of Efficacy, Safety and Effect on Radiographic Progession of Brodalumab in Subjects With Psoriatic Arthritis
śląskie 40-954 Katowice - Medica Pro Familia Sp. z o.o. S.K.A. Oddzial Katowice ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
śląskie 40-524 Katowice - MRI Unit: Voxel S.A. ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
śląskie Sosnowiec RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
śląskie 41-200 Sosnowiec RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
śląskie 43-450 Ustroń RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
świętokrzyskie Starachowice RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
świętokrzyskie 27-200 Starachowice RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
świętokrzyskie Starachowice - Powiatowy Zakrad Opieki Zdrowotnej w Starachowicach RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
warmińsko-mazurskie 13-200 Działdowo RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
warmińsko-mazurskie Elbląg RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
warmińsko-mazurskie Elbląg RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
warmińsko-mazurskie Elbląg RZS BI 695500 Skuteczność, farmakokinetyka i bezpieczeństwo BI 695500 w porównaniu rytuksymabem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01682512?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=1 Efficacy, Pharmacokinetics, and Safety of BI 695500 in Patients With Rheumatoid Arthritis
warmińsko-mazurskie 82-300 Elbląg RZS sarilumab Skuteczność i bezpieczeństwo sarilumabu dołączanego do niebiologicznych LMPCh u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów mających niepełną odpowiedź lub nietolerancję inhibitorów TNF-α. Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01709578?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=5 To Evaluate The Effect Of SAR153191 (REGN88) Added To Other RA Drugs In Patients With RA Who Are Not Responding To Or Intolerant Of Anti-TNF Therapy (SARIL-RA-TARGET)
warmińsko-mazurskie 82-300 - Centrum Kliniczno- Badawcze J.J Brzezicki ŁZS tofacytynib Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania tofacitinibu (CP-690,550) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01976364?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=7 Open-Label Extension Study Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis
warmińsko-mazurskie 82-300 Elbląg - NZOZ Centrum Reumatologiczne Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Barbara Bazela ŁZS tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów i niepełną odpowiedzią na leczenie co najmniej jednym inhibitorem TNF. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01882439?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=2 Tofacitinib In Psoriatic Arthritis Subjects With Inadequate Response to TNF Inhibitors
warmińsko-mazurskie 82-300 Elbląg - Centrum Kliniczno-Badawcze J.Brzezicki, B.Górnikiewicz- Brzezicka Lekarze Spólka Partnerska ŁZS tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów i niepełną odpowiedzią na leczenie co najmniej jednym inhibitorem TNF. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01882439?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=2 Tofacitinib In Psoriatic Arthritis Subjects With Inadequate Response to TNF Inhibitors
warmińsko-mazurskie 82-300 Elbląg - NZOZ Centrum Reumatologiczne Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Barbara Bazela ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
warmińsko-mazurskie 82-300 Elbląg - Centrum Kliniczno-Badawcze J.Brzezicki, B.Górnikiewicz- Brzezicka Lekarze Spólka Partnerska ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
warmińsko-mazurskie Centrum Kliniczno-Badawcze J.Brzezicki, B.Górnikiewicz- Brzezicka Lekarze Spólka Partnerska RZS GLPG0635 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 podawanego w monoterapii przez 24 tygodnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią reumatoidalnego zapalenia stawów pomimo leczenia metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01894516?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=11 Dose-finding Study of GLPG0634 as Monotherapy in Active Rheumatoid Arthritis (RA) Patients (DARWIN2)
warmińsko-mazurskie 82-300 Elbląg - Centrum Kliniczno-Badawcze J.Brzezicki, B.Górnikiewicz- Brzezicka Lekarze Spólka Partnerska ZZSK tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu w leczeniu aktywnego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01786668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=26 Dose-Ranging Study Of Tofacitinib In Adults With Active Ankylosing Spondylitis
warmińsko-mazurskie 82-300 Elbląg RZS ABP501 Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania bezpieczeństwa i skuteczności leczenia ABP501 u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02114931?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=20 Long-term Safety and Efficacy of ABP 501 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
warmińsko-mazurskie 82-300 - Elbląg RZS baricitinib Skuteczność i bezpieczeństwo baricitinibu (LY3009104) u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności mających niepełną odpowiedź na leczenie konwencjonalnymi LMPCh. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo i aktywnym komparatorem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01710358?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=8 A Study in Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
warmińsko-mazurskie 82-300 Elbląg RZS baricitinib Długoterminowe badanie III fazy oceniające bezpieczeństwo I skuteczność baricitinibu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01885078?term=A+Phase+3%2C+Multicenter+Study+to+Evaluate+the+Long-Term+Safety+and+Efficacy+of+Baricitinib+in+Patients+With+Rheumatoid+Arthritis&rank=1 An Extension Study in Participants With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
warmińsko-mazurskie 82-300 Elbląg RZS PF-04171327 Skuteczność i bezpieczeństwo PF-04171327 (1, 5, 10, 15 mg/dobę) w porównaniu do prednizonu (5, 10 mg/dobę) i placebo u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badanie fazy II, randomizowane, podwójnie zaślepione. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01393639?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=17 Study Comparing Doses Of An Experimental Glucocorticoid Compound To Prednisone And Placebo In Rheumatoid Arthritis
wielkopolskie Poznań RZS IPI 145 Badanie II fazy preparatu IPI 145 w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo leczenia samym metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01851707?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=18 A Double-Blind Study Evaluating IPI-145 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis and an Inadequate Response to Methotrexate Alone
wielkopolskie 61-397 Poznań - Prywatna Praktyka Lekarska Prof. UM dr hab. med. Pawel Hrycaj ŁZS tofacytynib Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów i niepełną odpowiedzią na leczenie co najmniej jednym inhibitorem TNF. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01882439?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=2 Tofacitinib In Psoriatic Arthritis Subjects With Inadequate Response to TNF Inhibitors
wielkopolskie 61-397 Poznań - Prywatna Praktyka Lekarska Prof. UM dr hab. med. Pawel Hrycaj ŁZS tofacytynib, adalimumab Skuteczność i bezpieczeństwo tofacytynibu (CP-690,550) lub adalimumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01877668?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=3 Efficacy And Safety Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis: Comparator Study
wielkopolskie 61-397 Poznań - Prywatna Praktyka Lekarska Prof. UM dr hab. med. Pawel Hrycaj ŁZS tofacytynib Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania tofacitinibu (CP-690,550) w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01976364?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=7 Open-Label Extension Study Of Tofacitinib In Psoriatic Arthritis
wielkopolskie 61-397 Poznań - Prywatna Praktyka Lekarska Prof. UM dr hab. med. Pawel Hrycaj RZS tofacytynib Bezpieczeństwo tofacytynibu w porównaniu do inhibitorów TNF-α u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie fazy III b/IV. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02092467?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=6 Safety Study Of Tofacitinib Versus Tumor Necrosis Factor (TNF) Inhibitor In Subjects With Rheumatoid Arthritis
wielkopolskie 61-397 Poznań RZS sarilumab Skuteczność i bezpieczeństwo sarilumabu dołączanego do niebiologicznych LMPCh u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów mających niepełną odpowiedź lub nietolerancję inhibitorów TNF-α. Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01709578?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=5 To Evaluate The Effect Of SAR153191 (REGN88) Added To Other RA Drugs In Patients With RA Who Are Not Responding To Or Intolerant Of Anti-TNF Therapy (SARIL-RA-TARGET)
wielkopolskie 61-397 Poznań RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate
wielkopolskie Poznań RZS sirukumab Badanie III fazy porównujące sirukumab (CNTO 136) z adalimumabem (Humira) stosowanymi w monoterapii w podaniach podskórnych, u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02019472?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=15 A Study Comparing Sirukumab (CNTO 136) Monotherapy With Adalimumab (HUMIRA®) Monotherapy in the Treatment of Active Rheumatoid Arthritis
wielkopolskie 60-218 Poznań ŁZS secukinumab Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja leczenia podskórnego secukinumabem (AIN457) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01752634?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=16 Efficacy at 24 Weeks With Long Term Safety, Tolerability and Efficacy up to 5 Years of Secukinumab in Patients of Active Psoriatic Arthritis
wielkopolskie 60-539 Poznań ŁZS secukinumab Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja leczenia podskórnego secukinumabem (AIN457) u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów. Randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01752634?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=16 Efficacy at 24 Weeks With Long Term Safety, Tolerability and Efficacy up to 5 Years of Secukinumab in Patients of Active Psoriatic Arthritis
wielkopolskie 60-539 Poznań RZS ABP501 Otwarta, długoterminowa kontynuacja badania bezpieczeństwa i skuteczności leczenia ABP501 u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02114931?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=20 Long-term Safety and Efficacy of ABP 501 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
wielkopolskie 63-000 Środa Wielkopolska RZS anty-Il-20 Badanie fazy IIb oceniające leczenie biologiczne interleukiną anty-20 (NNC0109-0012) u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów mających niepełną odpowiedź na leczenie inhibitorami TNF- α. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01636817?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=10 A Trial of NNC0109-0012, an Anti-IL-20 Biologic, in Patients With Active Rheumatoid Arthritis Who Are Inadequate Responders to Anti-TNFa Biologics
wielkopolskie Środa Wielkopolska - NZOZ Medicus Bonus RZS GLPG0635 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 podawanego w monoterapii przez 24 tygodnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią reumatoidalnego zapalenia stawów pomimo leczenia metotreksatem. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01894516?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=11 Dose-finding Study of GLPG0634 as Monotherapy in Active Rheumatoid Arthritis (RA) Patients (DARWIN2)
wielkopolskie Środa Wielkopolska - NZOZ Medicus Bonus RZS GLPG0634 Badanie fazy IIb preparatu GLPG0634 dołączonego do metotreksatu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o umiarkowanym lub ciężkim stopniu aktywności pomimo monoterapii metotreksatem. Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01888874?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=25 Dose-finding Study of GLPG0634 as add-on to Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis Patients (DARWIN1)
zachodnio-pomorskie 71-252 Szczecin RZS sarilumab Skuteczność i bezpieczeństwo sarilumabu dołączanego do niebiologicznych LMPCh u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów mających niepełną odpowiedź lub nietolerancję inhibitorów TNF-α. Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01709578?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=5 To Evaluate The Effect Of SAR153191 (REGN88) Added To Other RA Drugs In Patients With RA Who Are Not Responding To Or Intolerant Of Anti-TNF Therapy (SARIL-RA-TARGET)
zachodnio-pomorskie 71-252 Szczecin RZS sarilumab Randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie sarilumabem i etanerceptem, stosowanych łącznie z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów po nieskutecznym leczeniu adalimumabem w połączeniu z metotreksatem. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01764997?term=rheumatology&recr=Open&cntry1=EU%3APL&rank=21 An Evaluation of Sarilumab Plus Methotrexate Compared to Etanercept Plus Methotrexate in RA Patients Not Responding to Adalimumab Plus Methotrexate