Borelioza więcej

 • Diagnostyka boreliozy – częste pytania
  Czy można pominąć test ELISA skoro i tak decydujący jest test Western blot/immunoblot? Jakie znaczenie mają przeciwciała przeciw frakcjom lipidowym B. burgdorferiB. afzelii? Co z diagnostyką boreliozy u ciężarnych? Czy są badania, na podstawie których można ustalić, czy dziecko zaraziło się wewnątrzmacicznie?
 • Diagnostyka boreliozy – zastosowanie techniki PCR, hodowli i innych metod
  W przypadku podejrzenia zapalenia stawów metoda PCR staje się metodą z wyboru, ponieważ metod serologicznych nie zaleca się do badania płynu stawowego. W przypadku dodatniego wywiadu ekspozycji oraz pozytywnego wyniku ELISA i Western blot, uzyskanie dodatniego wyniku PCR w płynie stawowym lub chrząstce stawowej silnie potwierdza rozpoznanie.
 • Diagnostyka serologiczna boreliozy z Lyme
  Podstawę rozpoznania boreliozy stanowią: badanie kliniczne i potwierdzenie immunoserologiczne zakażenia B. burgdorferi. Jedynym stanem klinicznym niewymagającym badań serologicznych jest wczesne stadium boreliozy w postaci rumienia wędrującego, kiedy to przeciwciała mogą być jeszcze niewykrywalne.
 • Diagnostyka boreliozy z Lyme – obraz kliniczny
  Niewiele ukłuć przez kleszcza powoduje objawy chorobowe. Większość zakażeń jest bezobjawowa i eliminowana przez własne mechanizmy obronne, pozostawiające ślad w postaci obecności przeciwciał. Przeciwciała obecne u osób zdrowych w populacji eksponowanej występują nawet do 80% (myśliwi, leśnicy), w całej Polsce u 12% badanych zdrowych.

Choroba zwyrodnieniowa więcej

Dna moczanowa więcej

Fibromialgia więcej

Nadciśnienie płucne więcej

Osteoporoza więcej

Polimialgia reumatyczna więcej

RZS więcej

Spondyloartropatie więcej

TRU więcej

Twardzina układowa więcej

Zapalenia naczyń więcej

 • Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic u osób w podeszłym wieku
  Rozpoznanie choroby wymaga potwierdzenia zapalenia tętnic. Aktualnie nadal za złoty standard uważa się biopsję tętnicy skroniowej. Coraz więcej rozpoznań ustala się jednak na podstawie badań obrazowych tętnic, jest to aktualne zalecenie EULAR.
 • Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej
  Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, dawniej zwane chorobą Hortona, dotyczy osób po 50 rż., częściej kobiet . Powszechnie zapalenie wielkokomórkowe tętnic (GCA) wiąże się z zapaleniem tętnicy skroniowej i zajęciem tętnic kręgowych, co może doprowadzić do ciężkich powikłań niedokrwiennych, do trwałej ślepoty.
 • O krok od ślepoty
  – Główny problem w GCA stanowi często nie sama choroba, wiemy bowiem, że ona nie skraca życia, ale działania niepożądane leków. Są one na tyle poważne, że musimy postępować bardzo rozważnie i poświęcić dużo uwagi, by do nich nie dopuścić – mówi dr Marcin Milchert z Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 • Nowe aspekty patogenezy i rozpoznawania olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic
  – Ci, którzy zajmują się ultrasonografią na co dzień, nie mają kłopotów z nauczeniem się rozpoznawania olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic – mówi dr Marcin Milchert z Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Zespół Sjögrena więcej

Inne choroby więcej

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.