Artykuły przeglądowe więcej

 • Spondyloartropatie - leczenie ukierunkowane na cel
  Na kongresie EULAR 2017 przedstawiono nowe zalecenia dotyczące celu terapii chorych na spondyloartropatie. Profesor van der Heide, prezentując nowe zalecenia, podkreślała, iż w ciągu ostatnich lat nasza wiedza się pogłębiła, dzięki nowym badaniom klinicznym, obserwacyjnym i rejestrom, co pozwala na stawianie sobie coraz bardziej ambitnych celów leczenia.
 • Twardzina układowa – doniesienia z EULAR 2017
  W czasie tegorocznego EULAR-u przedstawiono zaktualizowane zalecenia EULAR, dotyczące leczenia twardziny układowej w zależności od powikłań narządowych. Łącznie obejmują one 16 zaleceń i dotyczą leczenia głównie kilku powikłań narządowych związanych z TU.
 • Nowe zalecenia EULAR/ERA-EDTA dotyczące postępowania w zapaleniach naczyń związanych z przeciwciałami ANCA (AAV)
  Doniesienia z EULAR 2017. Należy pamiętać o aktualnych zaleceniach terapeutycznych, zwłaszcza że w Polsce od 2016 roku istnieje możliwość terapii chorych rytuksymabem w ramach programu lekowego Leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).
 • Zapalenia naczyń – doniesienia z EULAR 2017
  Zapalenia naczyń to heterogenna grupa chorób zaliczanych do układowych chorób tkanki łącznej, w których dochodzi do zajęcia skóry, narządu ruchu, narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Z uwagi na coraz lepiej poznaną etiopatogenezę tych chorób i nowe możliwości terapeutyczne poświęcono temu zagadnieniu kilka sesji na tegorocznym zjeździe EULAR.

Przegląd badań więcej

Partnerem serwisu jest

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta! Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!