Artykuły przeglądowe

 • Twardzina układowa – doniesienia z EULAR 2017
  W czasie tegorocznego EULAR-u przedstawiono zaktualizowane zalecenia EULAR, dotyczące leczenia twardziny układowej w zależności od powikłań narządowych. Łącznie obejmują one 16 zaleceń i dotyczą leczenia głównie kilku powikłań narządowych związanych z TU.
 • Nowe zalecenia EULAR/ERA-EDTA dotyczące postępowania w zapaleniach naczyń związanych z przeciwciałami ANCA (AAV)
  Doniesienia z EULAR 2017. Należy pamiętać o aktualnych zaleceniach terapeutycznych, zwłaszcza że w Polsce od 2016 roku istnieje możliwość terapii chorych rytuksymabem w ramach programu lekowego Leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).
 • Zapalenia naczyń – doniesienia z EULAR 2017
  Zapalenia naczyń to heterogenna grupa chorób zaliczanych do układowych chorób tkanki łącznej, w których dochodzi do zajęcia skóry, narządu ruchu, narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Z uwagi na coraz lepiej poznaną etiopatogenezę tych chorób i nowe możliwości terapeutyczne poświęcono temu zagadnieniu kilka sesji na tegorocznym zjeździe EULAR.
 • Co nowego wiemy o leczeniu ostrego bólu krzyża?
  Autorzy omawianego artykułu postanowili uaktualnić wiedzę dotyczącą postępowania w bólu krzyża. Analizie poddano badania z randomizacją (RCT) i przeglądy systematyczne piśmiennictwa (SR) opublikowane od czasu powstania w 2007 roku wytycznych postępowania w bólu krzyża, opracowanych przez ACP i APS.

Przegląd badań

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta! Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!