Czy na podstawie samej rekonstrukcji pseudotrójwymiarowej można ustalić pełne rozpoznanie?

Czy na podstawie samej rekonstrukcji pseudotrójwymiarowej można ustalić pełne rozpoznanie?

Diagnostyka radiologiczna. Czy na podstawie samej rekonstrukcji pseudotrójwymiarowej można ustalić pełne rozpoznanie?

01.02.2017
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie