O tym się mówi

  • Listy zastraszania
    Szpitale prowadzące szkolenie rezydentów na Śląsku tworzą i raportują listy rezydentów przyłączających się do protestu opt-out – informuje Porozumienie Rezydentów OZZL. Ministerstwo zdrowia zapewnia, że nie zbiera żadnych wrażliwych danych.
  • Pacjent lekarzowi wilkiem?
    W ciągu ostatniego roku dwóch na trzech lekarzy przynajmniej raz doświadczyło nieodpowiednich zachowań ze strony pacjentów. Te niestosowne zachowania najczęściej mają formę werbalną, ale zdarzają się też akty fizycznej przemocy – wynika z badań PBS przeprowadzonych na zlecenie OIL w Gdańsku.
  • "Spełniliśmy odwieczne marzenie"
    – Rząd podjął historyczną decyzję o podniesieniu nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. brutto. Dzięki tej decyzji rządu odwieczne marzenie środowisk medycznych i pacjentów staje się zagwarantowaną rzeczywistością – przekonywał dziennikarzy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, podsumowując dwa lata swojego urzędowania.