Wpływ wydłużenia odstępu między poszczególnymi dawkami szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B na stężenie swoistych przeciwciał w surowicy u młodzieży

Wpływ wydłużenia odstępu między poszczególnymi dawkami szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B na stężenie swoistych przeciwciał w surowicy u młodzieży
23.02.2002
The effect of late doses on the achievement of seroprotection and antibody titer levels with hepatitis B immunization among adolescents
A.B. Middleman, C.A. Kozinetz, L.M. Robertson, R.H. DuRant, S.J. Emans
Pediatrics, 2001; 107: 1065–1069