Chloramfenikol

Chloramfenikol
18.10.2007
prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie