Kardiologia. 51-letni mężczyzna z wysokim ciśnieniem tętniczym bez dolegliwości

Kardiologia. 51-letni mężczyzna z wysokim ciśnieniem tętniczym bez dolegliwości
30.07.2010
dr med. Aleksander Prejbisz, dr med. Hanna Janaszek-Sitkowska, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie

Skróty: ACEI – inhibitor konwertazy angiotensyny, ARB – bloker receptora angiotensynowego, ASA – kwas acetylosalicylowy, ESC – European Society of Cardiology, ESH – European Society of Hypertension Kardiologia

Opis przypadku

51-letni mężczyzna, dotychczas nieleczony przewlekle, zgłosił się do lekarza rodzinnego z powodu podwyższonego ciśnienia tętniczego stwierdzonego w pomiarach przygodnych. Nie ma żadnych dolegliwości. Jego matka choruje na nadciśnienie tętnicze, w 62. roku życia przebyła udar niedokrwienny mózgu, ojciec zmarł z powodu zawału serca w wieku 72 lat, a siostra choruje na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu 2. Pacjent jest urzędnikiem, pracuje 9 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Od 5 lat nie pali tytoniu (wcześniej palił przez prawie 30 lat), nie przestrzega zasad zdrowego stylu życia (dosala pokarmy, jego aktywność fizyczna jest niewielka), wypija 0,5–1 litra piwa 1–2 razy w tygodniu. W badaniu przedmiotowym poza otyłością brzuszną (obwód talii 112 cm) nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Ciśnienie tętnicze w trakcie wizyty wynosiło 175/105 mm Hg (średnia z 3 pomiarów).