Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z Polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
24 kwietnia 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
medycyna praktyczna dla lekarzy

Elektrokardiogram noworodka

20.07.2012
dr med. Maciej Pitak, dr med. Beata Załuska-Pitak, prof. dr hab. med. Andrzej Rudziński, Klinika Kardiologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Niniejsza część kursu EKG dla pediatrów dotyczy szczególnej grupy pacjentów – noworodków. Zdecydowaliśmy się poświęcić im oddzielny odcinek, gdyż zarówno obraz prawidłowego zapisu i zasady rozpoznawania zaburzeń, jak i spektrum częstych nieprawidłowości istotnie wyróżniają tę grupę wiekową na tle wszystkich pozostałych. Różnice te oraz leżące u ich podłoża przyczyny opisano w odcinku 3. Prawidłowy zapis EKG u noworodków wyraźnie odbiega od zapisu w późniejszych okresach życia, a ponadto u zdrowych noworodków, w zależności od różnych czynników, może mieć różny wygląd (ryc. 1.). Wszystko to sprawia, że interpretacja zapisu prawidłowego u dzieci w pierwszych tygodniach życia jest bardzo trudna.

Technika badania

Część techniczna badania ma w tej grupie wiekowej większe znaczenie niż u starszych dzieci. Zapewnienie noworodkowi komfortowych warunków badania, dokładne umieszczenie elektrod, uniknięcie artefaktów wywołanych ruchami dziecka, drżeniami mięśni i interferencją szybkiego cyklu oddechowego jest bowiem o wiele trudniejsze. Szczególnie ważne jest odpowiednie rozmieszczenie elektrod – niewielka powierzchnia klatki piersiowej sprawia, że trudno jest uniknąć artefaktów wywoływanych stykaniem się sąsiadujących odprowadzeń przedsercowych. Z zasady u noworodków wszystkie pomiary elektrokardiograficzne należy wykonywać ręcznie, ponieważ pomiary automatyczne bardzo często są błędne. Z powodu szybkiego rytmu serca oraz związanych z tym odpowiednio krótszych niż u starszych dzieci poszczególnych części cyklu pracy serca, pomiary muszą być wykonywane bardzo dokładnie, a i tak są obarczone proporcjonalnie większym ryzykiem błędu. Zakres wartości prawidłowych u noworodków w kolejnych tygodniach życia przedstawiono w tabeli. W przeciwieństwie do norm podanych w poprzednich odcinkach, bazuje ona na tabelach Davignona z 1979 roku, a nie na danych opublikowanych przez Rijnbeeka w 2001 roku. Wynika to ze stosunkowo niewielkiej liczby noworodków opisanych w późniejszym opracowaniu.

» Ciąg dalszy dostępny po zalogowaniu dla osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia.

» Zaloguj się lub przejdź do portalu dla pacjentów.

O tym się mówi

 • "Uporczywa terapia jest nieetyczna"
  Boli mnie, kiedy za wszelką cenę ratuje się pacjentów, dla których wyczerpały się już możliwości terapeutyczne - mówi w wywiadzie udzielonym "Newsweekowi" Wojciech Suseł, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Los rezydenta
  Jesteśmy traktowani jak tania siła robocza zarówno przez dyrekcje szpitali, jak i starszych kolegów – skarżą się rezydenci.
 • Do okulisty i dermatologa ze skierowaniem
  Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do postulatów NFZ i zaproponowało w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzenie skierowań do okulisty i dermatologa.
 • Leczenie pacjentów onkologicznych po nowemu
  Resort zdrowia chce, by nowotwory były wykrywane w możliwie najwcześniejszym stadium, a chorzy - objęci kompleksową opieką na każdym etapie leczenia.

Wideo