Pozytywna opinia CHMP/ EMA dotycząca pierwszego preparatu dolutegrawiru w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny, przeznaczonego do leczenia dzieci zakażonych wirusem HIV w Europie

18.12.2020
GSK/ViiV Healthcare